Daugiau informacijos apie Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre rengiamą mokymo programą rasite adresu www.vtvpmc.lt