Daugiadimensiniame „U-Multirank“ reitinge universitetų veikla analizuota pagal 31 rodiklį, kurie pagal pobūdį sugrupuoti į penkis kriterijus – studijų, mokslinių tyrimų, žinių perdavimo, tarptautiškumo ir poveikio regionui. Kiekvienas rodiklis penkiabalėje skalėje vertinamas nuo „labai gerai“ iki „silpnai“.

Geriausiai Lietuvos aukštosios mokyklos įvertintos pagal daromą poveikį regionui. Pavyzdžiui, už bakalaurų įsidarbinimą net septynioms iš devynių reitinge dalyvaujančių Lietuvos aukštųjų mokyklų skirtas aukščiausias balas. VGTU, VU, KTU ir VDU maksimalų įvertinimą gavo ir dėl magistrantūros absolventų integracijos į darbo rinką. Į „U-Multirank“ sistemą įtraukti VGTU, VU, KTU, VDU, Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM) bei Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Marijampolės kolegijos.

Daugiau nei pusė (apie 60 proc.) VGTU rodiklių įvertinti, „labai gerai“ arba „gerai“. Be poveikio regionui, aukščiausias pozicijas reitinge užima universiteto mokslininkų publikacijos dažniausiai cituojamuose leidiniuose, nuo universiteto atskilusių įmonių skaičius (angl. spin-off), mokslininkų indėlis į menus, pritrauktos finansinės investicijos iš privačių ir regioninių partnerių, bakalauro studijos anglų kalba bei studentų mobilumas.

„VGTU surinko daugiausiai teigiamų vertinimų analizuojant visus rodiklius tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų. Tai rodo, jog VGTU yra tarptautinis, ir tuo pačiu regionui reikšmingas universitetas, darbo rinkai rengiantis kvalifikuotus ir reikalingus specialistus“, – teigė VGTU rektorius prof. dr. A. Daniūnas.

Naujasis reitingas patogus ir tuo, kad aukštąsias mokyklas galima palyginti interaktyvioje, vartotojui patogioje elektroninėje platformoje. „U-Multirank“ yra aktualus viso pasaulio stojantiesiems, nes tai – pirmoji globali ir skirtingus aukštųjų mokyklų profilius atspindinti reitingavimo sistema“, – sakė Europos studentų sąjungos viceprezidentas Fernando Galán.

„U-Multirank“ – atsvara šiuo metu paplitusioms reitingavimo sistemoms, kurios paremtos universitetų rikiavimu į eilę. Jis suteikia galimybę palyginti aukštojo mokslo įstaigas pagal skirtingus vartotojams aktualius kriterijus. Nors planuota, jog reitinguose šiemet bus vertinamos 500 aukštųjų mokyklų, norą dalyvauti reitinguose pareiškė 879 mokslo įstaigos. Informacija reitingams buvo renkama iš tarptautinių bibliometrinių ir patentų duomenų bazių, duomenis pateikė iniciatyvą remiančios aukštosios mokyklos, taip pat atlikta daugiau nei 60 tūkst. studentų apklausa. Reitingų kūrime dalyvavo Aukštojo mokslo politikos studijų centras (CHEPS), Aukštojo mokslo centras (CHE), mokslo darbų populiarinimo kompanija „Elsevier“, kiti partneriai. Kitus reitingus planuojama pristatyti 2015-ųjų kovo mėnesį.

Norėtum daugiau sužinoti apie VGTU studijų programas? Spausk čia.