Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 21 d. 17 val.

Prašymo pageidavimų sąraše bus galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Tačiau nebus galima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas, jau bus įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liks mažiau kaip 24 valandos.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija bei stojančiųjų į pedagogikos studijas motyvacijos vertinimas vyks birželio 19 d. – liepos 4 d. Rezultatų paskelbimas – iki liepos 7 d.

Bendrąjį priėmimą į universitetus ir kolegijas sudaro pagrindinis priėmimas ir papildomas priėmimas. Pagrindinio priėmimo kvietimas studijuoti bus paskelbtas liepos 25 d. iki 15 val. Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose vyks nuo liepos 28 iki 31 d.

Po pagrindinio priėmimo likus laisvų studijų vietų, bus organizuojamas papildomas priėmimas, kurio kvietimas studijuoti bus skelbiamas rugpjūčio 6 d. iki 17 val.

 

facebook_logoKur stoti