Klaipėdos universiteto rektorius prof. Vaidutis Laurėnas ir VšĮ „Klaipėdos licėjus“ direktorė Regina Kontautienė sudarė bendradarbiavimo sutartį.

Šia sutartimi siekiama integruoti mokslo ir praktikos žinias, tobulinti ugdymo procesą, vystyti mokslą ir kultūrą. Sutartyje numatyta ateityje kurti universitetinę gimnaziją.

Universitetas Klaipėdos licėjui įsipareigojo teikti mokytojams pedagoginę, psichologinę, metodinę pagalbą, sudaryti sąlygas kelti kvalifikaciją, kviesti į konferencijas, sudaryti galimybes naudotis Universiteto bibliotekos fondais, kompiuteriniais ryšiais, laboratorijomis, auditorijomis, technikos įranga ir glaudžiai bendradarbiauti kitomis su švietimu ir mokymu susijusiomis formomis.

Klaipėdos licėjus įsipareigojo sudaryti sąlygas Universiteto studentams atlikti pedagoginę praktiką, bendradarbiauti dėstytojams ir studentams atliekant mokslinius tyrimus, drauge derinti ir tobulinti mokomųjų dalykų programas, dėstymo metodiką, skatinti moksleivius dalyvauti Jaunųjų mokslininkų mokyklos veikloje.

Bendradarbiavimo sutartis galioja neterminuotai.