Žinios – geros: ir koleginės, ir universitetinės studijos akredituotos maksimaliam 7 metų terminui, o tai patvirtina jų kokybę.

Vilniaus kolegijoje veterinarijos kryptyje buvo vertinama Veterinarijos (valstybinis kodas – 6531HX001) studijų programa, Lietuvos sveikatos mokslų universitete Veterinarinės medicinos (valstybinis kodas – 6011HX001) studijų programa.

Vilniaus kolegijos Veterinarijos studijos įvertintos 30 balų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarinės medicinos studijos surinko 28 balus iš 35 galimų.

Nors aptiko tobulintinų vietų, ekspertų grupė patvirtino, kad veterinarijos studijų kryptyje Lietuvoje studijų krypties kokybė sistemiškai tobulinama, todėl veterinarijos krypties studijos VK ir LSMU akredituotos maksimaliam laikotarpiui – 7 metams.

Pastebėta, kad veterinarijos studijos Lietuvoje kuriamos ir plėtojamos atsižvelgiant į studentų ir kitų socialinių dalininkų lūkesčius, nacionalines strategijas, teisės aktus ir tendencijas mokslo srityje bei darbo rinkos poreikius.

Taip pat užsienio ekspertai pastebėjo, kad materialieji ištekliai ir turima įranga yra aukštos kokybės. Ekspertų grupė džiaugėsi tuo, kad dėstytojai turi aukštas kompetencijas. Verta paminėti, kad studentai iš esmės labai patenkinti šios krypties studijų kokybe ir esminių trūkumų abiejų aukštųjų mokyklų vykdomose studijų programose neįžvelgia.  

Ekspertai aukštosioms mokykloms turėjo ir rekomendacijų. Pasiūlyta peržiūrėti kai kurių dėstomų dalykų turinio aktualumą, kadangi dauguma absolventų įsidarbina naminių gyvūnų klinikose ir darbo rinkoje vis labiau pastebimas smulkių / naminių gyvūnų veterinarijos specialistų trūkumas.

Ekspertai siūlė apsvarstyti, kaip įtraukti studentus į rimtesnius mokslinius tyrimus kartu su dėstytojais, atlikti mokslinius tyrimus, kurie būtų aktualūs tolesnėje karjeroje.

Taip pat ekspertai pažymėjo, kad studentams trūksta labiau pritaikyto individualiems poreikiams studijų turinio: studentams turėtų būti suteikta didesnė laisvė pasirinkti studijų dalykus. Tai leistų studentams gilintis į jų interesų sritis.

Akreditavimo įsakymą rasite čia.

 

Parengta pagal SKVC informaciją