Studentai kartu su Vadybos katedros vedėja doc. Regina Narkiene bei katedros Statybos verslo vadybos studijų programos krypties dalykų dėstytoju, lekt. Juozu Duopliu apsilankę Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre susipažino su centro mokymo baze. Susitikimo metu buvo aptartos studentų galimybės praktinius bei laboratorinius darbus atlikti profesinio mokymo centro bazėje.