Brandos egzaminai dar, regis, už devynių jūrų marių, juolab bendrasis priėmimas. Vis dėlto senas geras posakis sako, kad perspėtas iš anksto – vadinasi, pasirengęs. Tad verta pasidomėti, ar labai jau aukšti tie minimalūs reikalavimai.

Primename: pretenduojantieji į valstybės finansuojamas studijų vietas aukštosiose mokyklose turės būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą. Išimtis daroma stojantiesiems į menų studijas: jiems matematikos egzaminas nėra privalomas. Egzaminų išlaikymo riba – 16 balų iš 100.

Taip pat 2023 m. priimant į universitetus ir kolegijas, bus atsižvelgiama ne tik į valstybinių brandos egzaminų rezultatus, bet ir į metinių pažymių vidurkį. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6. Stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas, kaip ir iki šiol, galios ir minimalus konkursinis balas: 5,4 į universitetus ir 4,3 į kolegijas.

Kai matote, „slenksčiai“ nėra labai aukšti: 5,4 balo surenkama, jei iš keturių valstybinių brandos egzaminų gaunama bent po 36 balus. LAMA BPO duomenimis, šiemet minimalius rodiklius pasiekė daugiau nei 14 tūkst. stojančiųjų, tarp kurių – 11, tūkst. šiųmečių abiturientų. Vadinasi, įmanoma.

Taip pat primename, kad minimalūs rodikliai privalomi tik stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Mokantiems už studijas iš savo kišenės reikia būti išlaikius bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Ši padėtis pasikeis jau 2024 m. – planuojama nuo tų metų taikyti vienodus 3 išlaikytų VBE reikalavimus tiek stojantiems į valstybės finansuojamas, tiek į mokamas studijų vietas.

Tad iš esmės beliko paskutiniai 2023 metai, kai dar bus galima į mokamas studijas universitete patekti išlaikius vos vieną VBE.

Prasmukti į kolegijas – lengviau

Kaip rodo LAMA BPO atlikta šių metų bendrojo priėmimo analizė, jei universitetai dėl minimalaus balo yra reiklūs, tai kolegijoms nustatytą balo reikšmę 4,3 valstybės finansuojamoms vietoms taikė tik 3 kolegijos: Kauno, Kauno technikos ir Vilniaus dizaino.

Kitos kolegijos priėmimo kartelę nuleido žemiau – iki 2-2,5 balo, o trys privačios kolegijos taikė tik 1 balo reikalavimą. Iš viso priėmimo „slenkstį“ sumažinusios kolegijos priėmė 2781 asmenį su mažesniu nei 4,3 stojamuoju balu.

Parengta pagal LAMA BPO inf.