Ne, tikrai nepamokslausime, kad reikia daugiau mokytis matematikos. Regis, jūsų pirmtakų nesėkmės šiame valstybiniame egzamine ir taip valstybėje sukėlė sambrūzdį ir kažkas jau veikiausiai sprendžia, kaip gerinti padėtį.  

Bet štai ką rodo skaičiai, kuriuos pateikia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti.

Šių metų abiturientų, stojusių į Lietuvos aukštąsias mokyklas, mokymosi pasiekimai – pastebimai kuklesni: nors studijų sutartis pasirašė netgi kiek daugiau šių metų abiturientų nei pernai – 11 tūkst. 541 (2021 m. 11 496), bet tik 7 185 įstojo į valstybės finansuojamas vietas, kai pernai tokių sutarčių buvo sudaryta 8 350.

Tai reiškia, kad net 1165 jaunais žmonėmis daugiau už mokslą mokės iš savo kišenės.

Kadangi lygiagrečiai vyko priėmimas ir į profesinio mokymo įstaigas, iškalbingi  pokyčiai pastebėti ir čia. Palyginti su praėjusiais metais, šiemet šių metų abiturientų profesinėse padaugėjo 2 proc. Kolegijose šių metų abiturientų daugiau 1 proc., o štai universitetuose – 3 proc. mažiau.

Štai ir atsakymas, kokias išeitis rinkosi prasčiau, nei tikėjosi išlaikę abiturientai: daugiau jų nukeliavo mokytis į profesines mokyklas ir kolegijas, dalis ryžosi mokamoms studijoms.

Tačiau svarbu nepamiršti dar kai kurių duomenų ir skaičių.  

Šiemet į aukštąsias mokyklas įstojo daugiau nei 2 tūkst. jaunų žmonių, kurie nebuvo šių metų abiturientai. Tikėtina, kad kitąmet panašus skaičius jaunuolių konkuruos dėl valstybės finansuojamų studijų vietų – jau su jumis.

Pridėkime dar tuos, kurie jau studijuoja šiemet, o kitąmet bandys perstoti į tinkamesnes studijų programas arba tikėdamiesi palankesnių sąlygų, valstybės finansavimo. Pirmaisiais metais studijas dėl įvairių priežasčių nutraukia net apie 20 proc. pirmakursių.

Kokios išvados? Dėl valstybės finansuojamos studijų vietos teks pakovoti ir su vyresniais. Jei planuojate universitetines studijas – vis dėlto teks šiemet stipriai pasimokyti matematikos.  Reikia būti apgalvojus ir planą B – profesinė? Kolegija? Studijų paskola? Vieneri atokvėpio metai? Savanorystė? Kas po to?

 

Šaltinis - LAMA BPO