Papildomame priėmime dalyvauja stojantieji, iš naujo užpildę ir pateikę prašymus Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį. Papildomo priėmimo metu prašyme galima nurodyti ne daugiau, nei 6 pageidavimus. 

Kvietimus studijuoti planuojama skelbti rugpjūčio 10 d. iki 12 val., juos stojantieji ras prisijungę prie priėmimo informacinės sistemos, taip pat gaus nurodytu elektroninio pašto adresu. 

Studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti elektroniniu būdu (nuo rugpjūčio 10 d. 15 val. iki 12 d.), arba atvykę į aukštąją mokyklą (nuo rugpjūčio 11 d. 8 val. iki 12 d.)

LAMA BPO duomenimis, iki šiol stojantieji į Lietuvos aukštąsias mokyklas sudarė daugiau studijų sutarčių negu pernai. Universitetuose ir kolegijose sudarytos 17 076 studijų sutartys (2021 m. – 16 757), iš jų 10 932 – dėl valstybės finansuojamų studijų vietų (2021 m. – 11 564). Universitetuose studijas pradės 9 870 pirmakursių (2021 m. – 9 857), iš jų 7 734 – valstybės finansuojamose vietose (2021 m. – 7 913). Kolegijose sutartis dėl valstybės finansuojamų vietų sudarė 3 198 (2021 m. – 3 651), iš viso šiame sektoriuje studijuos 7 206 asmenys (2021 m. – 6 900). 

Šių metų Lietuvos abiturientai sudarė 10 652 sutartis (2021 m. – 10 598): universitetuose – 7 219 (2021 m. – 7 392), kolegijose – 3 433 (2021 m. – 3 206). Valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose studijuos 6 953 šiemet brandos atestatus gavusieji asmenys (2021 m. – 7 920): universitetuose – 5 676 (2021 m. – 6 138), kolegijose 1 277 (2021 m. – 1 782).