Savo rezultatus abiturientai gali sužinoti prisijungę prie atnaujintos egzaminų rezultatų skelbimo sistemos, naudojantis gautu asmeniniu kandidato kodu ir vienkartiniu slaptažodžiu. Taip pat, šiemet atsirado galimybė kandidatams prie sistemos prisijungti ir per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (https://www.epaslaugos.lt).

Remiantis pateiktais duomenimis, brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu laikė 760 kandidatų. Daugiausia jų – 193 – laikė matematikos valstybinį brandos egzaminą. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikė 140, biologijos – 137, užsienio kalbos (anglų) – 109, istorijos – 69, užsienio kalbos (rusų) – 28, informacinių technologijų – 25, geografijos – 19, fizikos – 18, chemijos – 17, užsienio kalbos (vokiečių) – 5 kandidatai.

Pakartotinės sesijos metu egzaminus laikyti galėjo moksleiviai, kuriems jie buvo atidėti dėl pateisinamų priežasčių. Taip pat, pakartotinėje sesijoje dalyvavo ir iš Ukrainos atvykę abiturientai bei 455 eksternai.

Per dvi darbo dienas po egzaminų rezultatų paskelbimo abiturientai turi teisę teikti apeliaciją savo mokymo įstaigos vadovui, nurodydami argumentus, kodėl, jų manymu, egzamino įvertinimas turėtų būti kitoks, nei yra dabar. Visos pateiktos apeliacijos bus išnagrinėtos iki liepos 23 d.