Kokią studijų programą pasirinkai ir kodėl?

Pasirinkau socialinio darbo studijų programą, nes mėgstu bendrauti su žmonėmis, padėti jiems įvairiose situacijose. Ši specialybė atrodo perspektyvi, reikalinga visuomenei, o socialinis darbas kasdien vis kitoks, kupinas atradimų, emocijų ir įvairios veiklos.

Kaip vertini savo studijų programą, kaip tau sekėsi atlikti praktikas?

Savo studijų programą vertinu puikiai. Buvo įdomu studijuoti, gautas žinias galiu panaudoti ne tik pareigoms būsimame darbe atlikti, bet ir kasdieniniame gyvenime. Praktikų laikas buvo labai turiningas ir aktyvus. Praktikų metu susipažinau su kitomis socialinėmis darbuotojomis, kurios dalinosi gerąja patirtimi, perteikė savo žinias ir praktinius patarimus. Užsiėmimų socialinėse įstaigose metu, turėjau galimybę padirbėti beveik su visomis klientų grupėmis ir apgalvoti, su kokiais asmenimis labiausiai norėčiau dirbti.

Kas labiausiai įsiminė studijų metu?

Labiausiai studijų metu įsiminė veikla studentų atstovybėje. Puikiai pamenu, kaip draugiškai ir šiltai studentai mane priėmė į organizaciją vos tik man įstojus į aukštąją mokyklą. Tuomet prasidėjo ilgas ir įdomus bei išbandymų ir įspūdžių kupinas kelias organizacijoje. Baigiantis pirmiesiems studijų metams, tapau MKSA prezidente ir ja buvau iki pat studijų pabaigos. Nors karantino laikotarpis stabdė veiklas, tačiau jam pasibaigus, kartu su nuostabia komanda įgyvendinome daug planų ir iniciatyvų. Ši veikla leido realizuoti save, patirti daug įspūdžių, atrasti bendraminčių bei pažinti ne vieną asmenybę.

Ko tikrai niekad nepamirši iš studijų metų?

Tikrai niekada nepamiršiu pertraukų tarp paskaitų ir laisvalaikio, leisto studentų atstovybėje. Nepamirštamos kelionės ir edukacijos su mieste įgyvendinamų jaunimo iniciatyvų komandomis, renginių planavimas ir organizavimas, suteikęs daug įvairių emocijų ir malonių rūpesčių bei puikūs žmonės aplink. Šie dalykai visam gyvenimui išliks atmintyje ir sugrįš kaip nostalgija.

Kaip tau sekėsi „įsilieti“ į kolegijos bendruomenę?

Labai lengvai ir greitai įsiliejau į kolegijos bendruomenę. Supratingos bei malonios dėstytojos bei kolegijos administracijos atstovai padėjo perprasti paskaitų, studijavimo esminius dalykus bei aukštosios mokyklos tvarką. Studentų atstovybėje veikiantys studentai operatyviai supažindino su kolegija ir studentišku gyvenimu, pamokė įvairių kolegijoje praverčiančių gudrybių ir padėjo įsilieti į kolegijos bendruomenės gyvenimą.

Ką gali pasakyti apie dėstytojus?

Kolegijoje dirba labai profesionalūs, daug patirties turintys ir savo darbo specifiką išmanantys dėstytojai. Jie visada pateikdavo susistemintą ir struktūruotą teorinę informaciją, ją vaizdžiai paaiškindavo ir duodavo praktinių patarimų. Socialinio darbo studijų programos komiteto pirmininkė nuolat informuodavo apie įvairius, su paskaitomis ir praktikomis susijusius dalykus, atsakydavo į rūpimus klausimus ir bendravo su studentais neskaičiuodama savo darbo valandų.

Ką gali pasakyti apie studentus?

Kolegijoje studijuoja labai draugiški, atviri naujovėms, iniciatyvūs ir motyvuoti studentai. Daugelis noriai bendradarbiauja įgyvendinant iniciatyvas, organizuojant renginius. Studentų atstovybėje esantys žmonės yra labai linksmi, supratingi, paslaugūs, kupini naujų idėjų ir noro jas įgyvendinti.

Kaip tu pasikeitei studijuodama Marijampolės kolegijoje?

Studijuodama Marijampolės kolegijoje, tapau labiau pasitikinti savimi, atviresnė naujiems žmonėms, tapo lengviau bendrauti su nepažįstamaisiais, visų studijų metu ugdžiau kūrybiškumą ir originalumą, įgijau daug socialinių ir kitų kompetencijų. Visi šie pokyčiai įvyko dėka prasmingų paskaitų ir visuomeninės veiklos, į kurią įsiliejau studijų metu.

Ką pasiekei studijų metais, ko išmokai studijuodama?

Studijuodama išsiugdžiau puikias bendravimo kompetencijas, sužinojau daugybę socialinio darbo specialybinių dalykų, kurie pravers tiek gyvenime, tiek darbinėje aplinkoje. Studijuojant teko skaityti pranešimus studentų konferencijose, vesti renginius ir organizuoti iniciatyvas. Būdama studentų atstovybės prezidentė, pasinaudojau daugeliu miesto jaunimo organizacijų atstovams skirtų galimybių ir pažinau daug naujų žmonių. Tai suteikė neįkainojamos patirties.

Kokie tavo planai po studijų?

Įgijusi socialinio darbo profesinio bakalauro kvalifikacijos laipsnį, planuoju toliau stidijuoti magistrantūrą Mykolo Romerio universiteto organizuojamose studijose Marijampolės kolegijoje. Planuoju dirbti pagal šią specialybę. Be to, po studijų baigimo būtinai priklausysiu kolegijos absolventų Alumni klubui, kad bent truputį galėčiau prisiminti studijų metus bei pabūti  su bendruomene.

Ko palinkėtumei būsimiems pirmakursiams?

Būsimiems pirmakursiams linkiu drąsiai žengti studijų keliu ir iš kiekvienos dienos, praleistos kolegijoje, ,,pasiimti milijoną“. Ši aukštoji mokykla suteikia visas galimybes tiek ugdyti profesinės srities kompetencijas, tiek augti kaip asmenybei. Tad linkiu tapti savo pasirinktos studijų krypties specialistais, būti atviriems naujovėms, aktyviai įsitraukti į kolegijos bendruomenės gyvenimą, nenuilstamai veikti ir įprasminti save studentų atstovybės veiklose.

 

 

Marijampolės kolegijos informacija