Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, valstybės lėšomis šiemet numatoma priimti 12,7 tūkst. pirmakursių: 8,4 tūkst. į universitetus, 4,3 tūkst. į kolegijas. Siekiantys gauti valstybės finansuojamą studijų vietą privalo būti tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Išimtis taikoma tik vienai sričiai – menams, tad stojantys į meno krypties programas gali lengviau atsikvėpti, nes matematikos egzamino neprireiks.

Svarbu žinoti, jog bendroji priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka nesikeičia: stojant į aukštąsias mokyklas bus skaičiuojamas mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į universitetus galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis bus ne mažesnis negu 7, į kolegijas – ne mažesnis negu 6. Nesikeičia ir mažiausias stojamasis konkursinis balas. Stojant į universitetus jis turi būti ne mažesnis kaip 5,4, į kolegijų valstybės finansuojamas vietas – 4,3.

Vis dar vykstant bendrajam priėmimui, kiekvienas būsimas studentas kviečiamas teikti prašymą Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), kur iki pat paskutinės termino dienos gali kurti, redaguoti, keisti savo pageidavimų sąrašą. Šiame sąraše galima įrašyti 7 pageidavimus atsižvelgiant į jų prioritetinę tvarką – labiausiai norima studijų programa ir jos finansavimo būdas turėtų atsidurti pačiame viršuje, o po to mažėjančia tvarka derėtų išvardinti likusius pasirinkimus iki pat menkiausiai trokštamo.

Pagrindinio bendrojo priėmimo etapo rezultatai bus skelbiami liepos 29-ąją.