Kokie buvo Tavo žingsniai iki prezidentės posto?

Prie LSU SA veiklos prisijungiau pirmame kurse. Čia atėjau tikėdamasi išmokti rašyti projektus bei sustiprinti organizaciją finansiškai. Jau po pusmečio tapau Projektų ir partnerystės komiteto koordinatore, kartu su komanda bendravome su verslo sektoriumi, ieškojome partnerių bei teikėme projektus.

Kokius tikslus norėtum įgyvendinti per savo kadenciją?

Stengsiuosi, kad Studentų atstovybė taptų finansiškai stipresnė, tad kartu su komanda teiksime projektus ir sieksime pritraukti partnerių. Sieksiu kurti stipresnį ryšį tarp SA narių, kad mūsų organizacijoje būtų geras mikroklimatas.

Žinoma, negalime nutolti nuo pagrindinio SA tikslo – studentų atstovavimo. Studijų kokybės gerinimo klausimais bendradarbiausime su Universitetu. Itin svarbu ir santykių su LSU administracija stiprinimas organizuojant bendrus studentų ir administracijos susirinkimus, atliekant apklausas ir iškeliant bei efektyviai sprendžiant studentų problemas.

Kokios LSU SA prezidentės atsakomybės ir pareigos?

Pagrindinė LSU SA prezidentės pareiga – atstovauti LSU studentams įvairiuose Universiteto valdymo organuose bei nacionaliniu mastu – Lietuvos studentų sąjungoje. Ir, žinoma, pačios organizacijos valdymas, priimant svarbius sprendimus finansiniais ir kitais strateginiais klausimais.

Kiek žmonių bus Tavo komandoje?

Jau turime visą komandą: viceprezidentė Miglė, žmogiškųjų išteklių koordinatorė Donata, organizacinių reikalų koordinatorė Sandra, projektų ir partnerystės koordinatorius Rokas. Studentų reikalų komitete – Ieva, tarptautinių ryšių koordinatorė Caterina, Kokybės užtikrinimo komiteto koordinatorė Miglė Julija, o ryšius su visuomene koordinuos Polina.

Kaip reagavai tapusi LSU SA prezidente? Buvo džiaugsmo akimirkų ar iškart užklupo atsakomybė?

Gyvenime jaučiu ypač didelę atsakomybę už priimamus sprendimus, ne išimtis ir čia.

Tačiau labai džiaugiuosi ir dėkoju SA nariams už pasitikėjimą atiduoti organizacijos „vairą“ į mano rankas. Jau planuojame veiklos, skirtas Kaunas 2022 festivaliui „Audra“, nes esame šio festivalio programos dalis. Po šio renginio imsimės organizuoti integracinę pirmakursių stovyklą.

Ar LSU SA prezidentės grafikas yra intensyvus ir kaip planuoji šią veiklą suderinti su studijomis bei kitomis veiklomis?

Visuomet buvau iš tų žmonių, kurie veikia daug, nes taip jaučiuosi įprasminanti savo gyvenimą.

Šiuo metu atlieku kineziterapijos praktiką, esu VšĮ „Daugiau nei sportas“ įkūrėja ir generalinė direktorė, o dabar jau ir LSU SA prezidentė. Tikiu, kad svarbiausia yra laiko planavimas bei teisingai sudėlioti prioritetai.

Tačiau reikia nepamiršti, kad kiekvienas SA narys yra svarbus, todėl ir kiekvieno indėlis auginant organizaciją yra ypač svarus bei vertinamas. Kai nariai aktyvūs ir iniciatyvūs, prezidentei yra kur kas lengviau ir paprasčiau.