Pakartotinė sesija prasidėjo valstybiniu lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu ir truks iki liepos 12-osios dienos. Šios sesijos metu egzaminus laikyti gali moksleiviai, kuriems jie buvo atidėti dėl pateisinamų priežasčių. Taip pat, pakartotinėje sesijoje dalyvauja ir iš Ukrainos atvykę abiturientai bei 455 eksternai.

Neišlaikę kitų mokyklinių ar valstybinių brandos egzaminų, abiturientai juos laikyti galės tik kitais metais. Vienintelis egzaminas, kurį galima perlaikyti pakartotinėje brandos egzaminų sesijoje – lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Neišlaikiusieji šio valstybinio ar mokyklinio egzamino liepos 12 d. galės perlaikyti mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.

Moksleiviai, siekiantys gauti brandos atestatą, privalo sėkmingai išlaikyti du egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros (mokyklinį arba valstybinį) ir bet kurio kito pasirinkto dalyko brandos egzaminą. Taip pat, abiturientai gali parengti brandos darbą.

Pagrindinės brandos egzaminų sesijos rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 d.