Egzaminą šiemet laiko 2170 kandidatai.

Fizikos valstybinio brandos egzamino užduotis susideda iš trijų dalių: pirmojoje reikia atsakyti į 30 testo klausimų su 4 pateikiamais atsakymų variantais, antrojoje pateikiami klausimai iš fizikinių dydžių matavimo vienetų žinojimo ir uždaviniai, kurių atsakymas – tikslus skaičius, trečiojoje – sudėtingesnės užduotys, papildytos diagramomis, iliustracijomis, schemomis ir lentelėmis.

Kartu su egzamino užduotimi ir atsakymų lapu abiturientams pateikiamas ir užduoties priedas su pagrindinėmis konstantomis ir formulėmis iš egzamino programos.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo birželio 1 dieną lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniu brandos egzaminu ir truks iki birželio 23 dienos. Moksleiviai egzaminų rezultatus sužinos iki liepos 12 dienos.