Europos veterinarijos universitetus vienijančios asociacijos EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) ekspertai šiemet vasario 28 - kovo 04 d. vertino LSMU Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programą.

Ekspertų grupės sprendimą patvirtino Europos veterinarijos studijų komitetas (ECOVE), akreditavęs Veterinarinės medicinos studijų programą maksimaliam 7-erių metų laikotarpiui.

Pasak LSMU Veterinarijos fakulteto dekanės prof. Vitos Riškevičienės, EAEVE akreditacija ypatingai svarbi ir reikšminga universitetui, Veterinarijos fakultetui ir ypač – Veterinarinės medicinos programos studentams.

„EAEVE taikoma veterinarijos programų vertinimo sistema užtikrina visuomenę, kad ši galėtų pasitikėti akredituotame veterinarijos fakultete/universitete parengtais veterinarijos gydytojais ir jų teikiamomis paslaugomis, bei užtikrina studentus, kad jų studijų kokybė atitinka aukščiausius veterinarijos gydytojų rengimo standartus“, – pabrėžė fakulteto dekanė.

Tarptautiniai ekspertai pažymėjo daug studijų kokybę užtikrinančių veiksnių, kuriuos  įgyvendina LSMU Veterinarijos fakultetas. Tarp jų – glaudus darbuotojų ir studentų bendradarbiavimas, įgyvendinami absolventų ir darbdavių siūlymai studijų kokybei gerinti, akademinė ir psichologinė pagalba studentams, puikiai įrengtos studijų patalpos, išskirtiniai infekcinių ligų ir neurologijos skyriai, puikiai įgyvendinamos maisto saugos ir higienos praktinės studijos, studentų klinikinės kompetencijos vertinamos standartizuotu objektyviu klinikiniu egzaminu (OSCE) .

EAEVE – vienintelė agentūra, Europoje vykdanti tarptautinį veterinarijos studijų akreditavimą. Organizacija ypač didelį dėmesį skiria veterinarijos gydytojų rengimo kokybės standartams, kokybiškam klinikinių studijų įgyvendinimui. Šiuo metu asociacija jungia per 100 veterinarijos fakultetų iš daugiau nei 30 pasaulio šalių, įskaitant 80 fakultetų iš 24 Europos Sąjungos šalių narių.

LSMU Veterinarijos fakultetas tikruoju EAEVE nariu tapo 2000 m. ir pirmąjį kartą buvo akredituotas 2019 m. Iki tol fakultetui teko nueiti ilgą kelią: atnaujinti infrastruktūrą, įsigyti modernios klinikinės ir laboratorinės įrangos, įdiegti biosaugos kultūrą, įkurti veterinarinės medicinos simuliacijos centrą.

„Jau antroji tarptautinė Veterinarinės medicinos programos akreditacija įrodė, kad LSMU fakultetas eina pažangos keliu. Universitete rengiamos naujos gyvūnų sveikatos priežiūros ir gerovės ekspertų kartos, turėsiančios nukreipti veterinarijos gydytojo profesiją į tvaresnę ateitį, visuomenės, technologinius ir aplinkos pokyčius, ugdyti profesinę kultūrą, kuri prisitaiko prie pokyčių, kuria verslų mąstymą ir kartu išlaiko gilias veterinarijos mokslo tradicijas“, – kalbėjo prof. V. Riškevičienė.

LSMU tęsia jau pradėtas naujosios Smulkiųjų gyvūnų ligoninės statybas, atnaujina Praktinio mokymo bandymų centro infrastruktūrą.