Kiekvienas turite galimybę savo ateitį nukreipti tam tikra linkme. Mokymosi kelias gali būti tiesiamas į akademinius pasiekimus arba į praktinių gebėjimų tobulinimą bei tolimesnį taikymą karjeroje.

Vilniaus technologijų mokymo centras (VTMC) siūlo Jums pagrindinio ugdymo II dalies kokybišką ugdymą su kompetentinga ir supratinga pedagogų komanda, kuri kuria draugišką ir palankią mokymuisi aplinką.

Mokytojų pagalbininkų vedami mokiniai suranda savo stipriąsias puses, įgauna pasitikėjimo pasirenkant profesinę kryptį. Mokykloje dirba šauni pagalbos mokiniui komanda: socialiniai pedagogai, psichologai.

 
Ugdymo proceso metu mokiniai susipažins su IT, verslo ir administravimo, inžinerijos sektorių profesijomis.

Besimokant netrūks popamokinės veiklos, renginių, susitikimų su įvairių profesijų atstovais, pažintinių išvykų į partnerių įmones ir organizacijas, kuriose galės praktiškai išbandyti ir „pasimatuoti" profesijas pasirinkus profesinio mokymo modulius. 
 
 
 

Po sėkmingai užbaigtų (9-10 kl.) mokslo metų siūlome platų specialybių spektrą:
 
 
  • Inžinerijos: suvirintojo, automatinių sistemų mechatroniko;
  • IT: programuotojo, kompiuterinės įrangos derintojo, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, multimedijos;
  • Verslo ir administravimo: finansinių paslaugų teikėjo.
Tęsiant mokslus (11-12 kl.) įgaunama teisė į stipendiją bei materialinę paramą. Savo mokiniams siūlome apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas.
Mokiniai atlieka praktiką Lietuvos bei užsienio įmonėse. Dalyvauja tarptautiniuose projektuose.
 
Turime sėkminga patirtį ir gerus rezultatus dirbdami su gimnazijos klasėmis!

Daugiau informacijos rasite čia. (atidaryti).