Ketinantiems studijuoti trečiojoje studijų pakopoje, Mykolo Romerio universitetas (MRU) siūlo doktorantūros studijas net 5-iose socialinių mokslų srityse. Birželio 10 d. prasideda priėmimas į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas, o nuo liepos 1 d. – į edukologijos, ekonomikos, psichologijos ir vadybos mokslo krypčių doktorantūros studijas. Prašymus gali teikti asmenys, turintys magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją bei atitinkantys kitus priėmimo konkurso sąlygose ir tvarkoje nustatytus reikalavimus. MRU siūlo nuolatines (4 m.) ir ištęstines (6 m.) doktorantūros studijas. Pretenduoti galima tiek į valstybės finansuojamas, tiek į nefinansuojamas studijų vietas.

Doktorantūros studijos skirtos rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo problemas bei galinčius dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.

Nuolatinėje valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijuojantis pirmųjų metų doktorantas gauna 19 BSI (874 Eur), o antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų –22 BSI (1012 Eur) dydžio stipendiją per mėnesį.

Svarbiausios datos

Prašymai į teisės mokslo krypties doktorantūros studijas priimami nuo 2022 m. birželio 10 d. iki 2022 m. birželio 30 d. (mokslinio tyrimo projektas teikiamas atskirai, iki 2022 m. rugpjūčio 22 d.).

Prašymai į edukologijos mokslo krypties doktorantūros studijas bus priimami nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Prašymai į ekonomikos ir vadybos mokslo krypčių doktorantūros studijas priimami nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 30 d.

Prašymus į psichologijos mokslo krypties doktorantūros studijas galima teikti nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 25 d.

Plačios galimybės

MRU doktorantūros studijos suteikia galimybę ne tik gilinti žinias įvairiose mokslo kryptyse, rengti aukšto lygio publikacijas, vykti į mokslines stažuotes, bet ir aktyviai įsitraukti į mokslo ir inovacijų projektus, kai kuriose mokslo kryptyse įgyti dvigubą daktaro laipsnį su užsienio universitetais, gauti daktaro diplomą su Europos daktaro (Doctor Europaeus) sertifikatu, bei tapti aukšto lygio mokslininkų komandos nariu.

Doktorantūra apima studijas, mokslinius tyrimus, daktaro disertacijos parengimą ir apgynimą. Baigusiems doktorantūros studijas ir apgynusiems daktaro disertaciją suteikiamas mokslo daktaro laipsnis.

Norint įgyti tarptautinės patirties, galima pasinaudoti ir „Erasmus+“ programos teikiamomis galimybėmis – vykti dalinėms studijoms arba praktikai (stažuotei) į užsienio universitetus, organizacijas bei įmones.

Mokslinė veikla skatinama ir motyvuojama finansinėmis priemonėmis

Doktorantai gali pretenduoti į MRU Mokslinės veiklos skatinimo fondo finansavimą už aktyvią mokslinę veiklą (Aktyviausio metų doktoranto premija), aukšto lygio mokslo publikacijų leidybai, dalyvavimui mokslo renginiuose, tarptautiniuose moksliniuose mainuose. Taip pat kiekvienais metais doktorantams skiriamos specialios vienkartinės stipendijos: dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose, doktorantų mokymuose, trumpalaikėms akademinėms išvykoms ar stažuotėms užsienyje bei už aktyvią mokslinę, visuomeninę veiklą ir aukštus pasiekimus mokslinėje veikloje.

Doktorantai taip pat gali pretenduoti į papildomą ir išorinių fondų paramą už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus, studijų ir mokslinės kūrybinės veiklos vystymui, akademiniam mobilumui užsienio mokslo ir studijų institucijose.

MRU doktorantūros studijos vykdomos visuose keturiuose fakultetuose, dvylikoje institutų. Universitete kasmet apginama apie 20 daktaro disertacijų. Šiuo metu MRU studijuoja 176 doktorantai, užsienio šalių piliečiai (iš 12 skirtingų šalių) sudaro apie 11,36 proc. visų doktorantų. MRU doktorantai 2021 m. apklausoje puikiai vertina universiteto klimatą, mentorystę, plačias galimybes realizuoti save ir savo idėjas.

Daugiau informacijos apie priėmimo į MRU doktorantūros studijas eigą, taisykles, datas ir terminus pateikiama čia.

Kilus klausimų, galima susisiekti el. paštu phd@mruni.eu arba tel. (8 5) 271 4469, 8 659 510 30.

Daugiau informacijos apie Mykolo Romerio universitetą – www.mruni.eu.