Matematikos egzamino užduotį sudaro trys dalys. Jo metu iš viso galima surinkti 60 taškų. Pirmojoje dalyje pateikiami uždaviniai su pasirenkamaisiais atsakymais (už kiekvieną skiriama po vieną tašką), antrojoje dalyje – trumpojo atsakymo (nestruktūruoti arba struktūruoti) uždaviniai. Jų gali būti nuo 4 iki 10. Trečiąją dalį sudaro atvirojo atsakymo (struktūruoti arba nestruktūruoti) uždaviniai. Jie vertinami ne mažiau kaip 2 taškais. Iš viso ši užduoties dalis vertinama 38 taškais.

Matematikos egzamino išlaikymo riba – 15 proc. arba 9 taškai iš 60 galimų.

Matematikos valstybiniame brandos egzamine galima naudotis skaičiuotuvu be tekstinės atminties.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo birželio 1 dieną lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniu brandos egzaminu ir truks iki birželio 23 dienos. Moksleiviai egzaminų rezultatus sužinos iki liepos 12 dienos.