Jei svajojate apie darbą su mažaisiais (vaikais iki pirmos klasės), studijų programa Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kurios tikslas – parengti pedagogus, gebančius atskleisti ir puoselėti  individualius vaiko gebėjimus ir pomėgius, ugdyti jo kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinti žingeidumą, padės šią svajonę įgyvendinti.

Pedagogikos katedroje realizuojama studijų programa išskiria tuo, jog vysto glaudžius bendradarbiavimo su socialiniais partneriais ryšius, mokymosi procesas yra perkeliamas į būsimą darbo aplinką (ikimokyklinio ugdymo įstaigas), studentams suteikiamos galimybės lanksčiai derinti studijas prie darbo grafiko, užtikrinant aukštą jų įsidarbinimo procentą visos šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentai pedagogines praktikas atlieka lyderiaujančiose, skirtingas ugdymo metodikas realizuojančiose, šalies ugdymo įstaigose. Dalies studijoms ir / arba pedagoginei praktikai yra skatinami vykti į partnerines institucijas Švedijoje, Turkijoje, Ispanijoje, Latvijoje, o podiplominę praktiką gali atlikti ne tik Europos šalyse, bet ir Amerikoje.

Atsižvelgiant į studijuojančiųjų galimybes ir poreikius, Pedagogikos katedroje siūloma rinktis nuolatinę arba ištęstinę studijų formą taip pat sudaromos galimybės užsienyje gyvenantiems studentams pasirinkti nuotolines studijas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų programoje valstybės finansuojamos vietos skiriamos ne tik besirenkantiems nuolatines, tačiau ir ištęstines studijas.

Kyla klausimų kaip tapti Kauno kolegijos studentu? Visi atsakymai – www.kaunokolegija.lt