Mykolo Romerio universitetas (MRU) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su nauju partneriu iš JAV – Daltono koledžu (angl. Dalton State College), taip formalizuodamas jau prieš kurį laiką įveiklintą partnerystę. Su šio universiteto profesoriumi dr. Ray’umi Smith’u MRU akademikai bendradarbiauja beveik dešimt metų, profesorius kasmet lankosi MRU, skaito paskaitas verslo vadybos (MBA) programos studentams, veda Lyderystės mokymus vadovams, konsultuoja dėstytojus ir administracijos darbuotojus kaip „Fulbright“ programos specialistas. Birželio mėnesį prof. Ray’us Smith’as atvyksta į MRU su apibendrinamuoju „Fulbright“ vizitu, kurio metu vyks ne tik mokymai MRU bendruomenei, bet ir susitikimai su MBA programos alumnais. 

Bendradarbiavimo sutartį pasirašė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė ir Daltono koledžo  rektorė dr. Margaret H. Venable.

Susitikime, sutarties pasirašymo ceremonijoje bei šiltame partnerių pokalbyje taip pat dalyvavo Daltono koledžo Akademinių reikalų vicerektorius dr. Bruno G. Higgs’as, Verslo mokyklos dekanė dr. Marilyn M. Helms, profesorius dr. Carl’as J. Gabrini’is, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto dekanas prof. dr. Darius Štitilis, prodekanė strateginėms partnerystėms ir inovacijoms doc. dr. Lidija Kraujalienė, docentė ir mokslo projektų vadovė dr. Ilona Bartuševičienė.

Daugiau informacijos apie Mykolo Romerio universitetą www.mruni.eu.