Informacinių sistemų technologijų ir kibernetinės saugos studijų programos pirmo ir antro kurso studentai gerai įvertino turiningą ir dalykiškai naudingą pažintinę praktiką. Praktikos metu studentai lankėsi Marijampolėje veikiančiose A. Padvelskio firmoje KOMOTA, UAB ICECO, įmonėje Stevila, Lietuvos ir Vokietijos UAB.
Įmonių atstovai studentus supažindino su įmonių organizacine – valdymo struktūra bei veiklos kryptimis. Studentams buvo aktualu išsiaiškinti svarbiausius įmonėse dirbančių IT specialistų darbo aspektus, atsakomybes ir kasdienes veiklas, kaip yra sprendžiamos šiuo metu itin aktualios kibernetinės saugos problemos. Malonu buvo pabendrauti ir įspūdžiais pasidalinti ir su mūsų Kolegijos IT studijų programos absolventais, sėkmingai įsitvirtinusiais profesinėje veikloje.
Studentai taip pat lankėsi Kauno Technologijos universiteto Informatikos fakultete. IT specialistai supažindino su LITNET centro, jungiančio mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus veikla, KTU serverine, aprodė modernią universiteto biblioteką.
Džiaugiamės galėdami savo studentams suteikti galimybę pažinti pasirinktą profesiją iš arčiau, lankantis įvairiose įmonėse.

Daugiau apie praktiką

Marijampolės kolegijos informacija