Lietuvos verslo kolegijos komanda: Teisininke lekt. Vilija Šlajienė, sekretorė Anastasija Švetova ir Teisės katedros destytoja lekt. Jovita Einikienė laikotarpiu nuo 2022-05-16 iki 2022-06-20 lankėsi Turkijos universitete Bandirma Onyedi Eylül University 

Susitikimų metu buvo pristatyta Lietuvos verslo kolegijos veikla, vykstantys renginiai, galimos studijų programos. Susitikimuose dalyvavo įvairių padalinių vadovai, taip pat rektorius ir vice-rektorius. 

Buvo aptartos galimybės bendradarbiaujant mokslinėje srityje, galimybė kartu rengti mokslinius straipsnius ir publikuoti Lietuvos verslo kolegijos žurnale “VADYBA”. 

Taip pat, universiteto tarptautinių ryšių vadovas Ömer Inan parodė visus universiteto fakultetus ir padalinius.

Buvo apžiūrėta universiteto materialinių išteklių bazė. Universitetas turi savo Jūriniame fakultete jūros muzieju, kuris randasi NATO saugomoje teritorijoje, dar universiteto studentams yra atidaryta didelė sporto bazė Marmuro jūros pakrantėje. 

Teisės katedros dėstytoja lekt. Jovita Einikienė universiteto studentams skaitė paskaitą apie Lietuvos teismų sistemą, vyko diskusija. 

Tikimės tolimesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos verslo kolegijos ir Bandirma Onyedi Eylül University.