Lietuvos verslo kolegijos komanda gegužės 10 dieną dalyvavo Liepojos Universiteto rengiamame renginyje International Open Days 2022.
Kolegijos steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė, technologijų katedros vedėja bei tarptautinių ryšių ir projektų vadovė Samanta Štraupaitė lankėsi Liepojos Universiteto rengiamame renginyje International Open Days 2022.
Renginį atidarė sveikinimo žodžiui Liepojos Universiteto rektorė.
Tarptautinių ryšių ir projektų vadovė Samanta Štraupaitė skaitė paskaitą tema: New Erasmus in which stage is my university.
Džiaugiames ilgamečiu tarptautiniu bendradarbiavimu su Liepojos Universitetu.