Realus bendradarbiavimas

Simbolinius augančius kolboje pieštukus ugdymo įstaigų-partnerių atstovams teikęs Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius prof. Eugenijus Valatka sakė: „Labai svarbu, kad jaunam žmogui būtų atvertos galimybės, kad jis galėtų sielti savo tikslų ir save realizuoti, kad mes kartu kurtume rytojų“.

Šių metų rugsėjį 13-oje ugdymo įstaigų pirma gimnazijos klasė įgis „KTU klasės“ vardą ir turės papildomas galimybes naudotis Universiteto mokslo ir infrastruktūros baze.

Balandžio 8 dieną Kaune, KTU multifunkciniame centre pristatytas „KTU klasė“ projektas – tai iniciatyva, kuri apjungia visus fakultetus ir vykdomas veiklas. „Mūsų tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykais, loginį mąstymą, ekologinį sąmoningumą bei skatinti taikyti įgytas žinias šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams spręsti“, – pabrėžė ir KTU studijų prorektorius Jonas Čeponis.

Jonas Čeponis KTU

Jonas Čeponis

Klasių formavimo principus spręs mokyklos

„KTU klasės“ vardas suteikiamas pirmai gimnazijos klasei remiantis KTU ir Gimnazijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi. Partnerių susitikime diskutuota, jog klasės komplektavimo principus ir kriterijus nustato pati ugdymo įstaiga, nes kiekvienos mokyklos strategija bei veiklos, atsižvelgiant į regiono specifiką – skiriasi.

„Universitetas neįsitraukia į klasių formavimą, nes tai išskirtinai kiekvienos mokyklos sprendimas. Pateikiame tik rekomendacijas, kokius gabumus ir pasiekimus turintys mokiniai turėtų į ją patekti. Tiesa, atsižvelgiant į Universiteto prioritetines veiklas, akivaizdu, jog mokiniai turėtų domėtis gamtos mokslais, nes būtent šios žinios bus stiprinamos „KTU klasėse“, – kalbėjo projektą koordinuojantis KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. Kęstutis Baltakys.

Pristatytas metinis veiklų planas

Beveik metus laiko brandintas projektas „KTU klasės“ kelia daug iššūkių tiek pačioms ugdymo įstaigoms, tiek Universitetui, todėl buvo labai svarbu išsigryninti veiklas.

„Daug diskutavome su visais partneriais apie jų mokinių poreikius ir Universiteto galimybes. Sutarėme, jog labai svarbu atverti infrastruktūrą ir stiprinti praktinius įgūdžius laboratorijose, taip pat sudaryti galimybę klausytis aktualių mokslininkų paskaitų tiek KTU, tiek pasikviečiant lektorius į ugdymo įstaigą. Pagal poreikį, „KTU klasės“ mokiniai galės rengti brandos darbus universitete. Jiems bus skiriamas darbų vadovas-konsultantas, kuris pasidalins temą atitinkančia mokslinę literatūrą bei padės suplanuoti ir atlikti tiriamuosius darbus laboratorijose,“ – kalbėjo prof. K. Baltakys.

Sudarytas planas išties intensyvus, tačiau kiekviena ugdymo įstaiga galės rinktis, kokių ir kiek veiklų pageidauja, taip pat kokia forma veiklos bus vykdomos – kontaktine KTU arba ugdymo įstaigoje, nuotoline arba mišria.

Taip pat pagal poreikį, „KTU klasės“ mokiniams, kurie planuoja dalyvauti tarptautinėse olimpiadose, suteikiamos konsultacijos, organizuojamos teorinių ir praktinių įgūdžių stiprinimo stovyklos KTU.

„KTU klases“ nuo 2022 m. rugsėjo 1-osios lankys 13 ugdymo įstaigų mokiniai: Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija, Alytaus Putinų gimnazija, Jonavos Senamiesčio gimnazija, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Kauno Jono Pauliaus II gimnazija, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, Kėdainių šviesioji gimnazija, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija, Klaipėdos licėjus, KTU Inžinerijos licėjus, Marijampolės Sūduvos gimnazija, Šakių Žiburio gimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija.