Konferencijos kryptys: kūrybiškumo raiška dizaino ir meno kontekste; estetikos ir meno filosofijos aspektai; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika; lingvistikos, vertimo ir kalbų ugdymo(si) aktualijos; technologijų ir verslo pasiekimai ir įžvalgos; kūrybiniai ieškojimai, atradimai virtualiose meno parodose.

Registracija į konferenciją – iki balandžio 26 d. 

Pranešimų santraukų pateikimas – iki kovo 31 d.

Meno kūrinių traptautinei grupinei, „Idėjų forumą“ lydinčiai, studentų parodai pateikimas – iki kovo 31 d.

Straipsnių pateikimas – iki balandžio 26 d.

Personalinių ar grupinių parodų pateikimas virtualiu formatu – iki balandžio 20 d.

Konferencijos kalbos – lietuvių, anglų

Registracijos anketą ir reikalavimus pranešimo santraukai, recenzuojamiems straipsniams, meno kūrinių nuotraukoms, personalinei ar grupinei parodai rasite "Idėjų forumo" internetinėje svetainėje: https://ideasforum.kaunokolegija.lt

Kviečiame dalyvauti!