Kursų trukmė: pilnos apimties kursų trukmė yra 75 ak. val. Vienos akademinės valandos kaina – 4,50 Eur. Galima lankyti tiek pilnus kursus (Piešimas + Tapyba + Kompozicija), tiek pasirinkti atskirą dailės dalyką. Į kursų kainą neįskaičiuotos naudojamos medžiagos. Pirmasis užsiėmimas (įžanginė paskaita) – nemokamas.

Kursų kaina: piešimas – 108 Eur, kompozicija – 108 Eur, tapyba – 108 Eur. Pilną kainą už visus kursus (ar pasirinktą atskirą dailės dalyką), prašome, sumokėti  iki vasario 14 d., sumą pervedant į Kauno kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą banke „Swedbank“: LT28 7300 0100 0222 9776, pavedime nurodant – MUF MA dailės kursai. Už pilnus kursus taip pat galite mokėti dalimis: iki vasario 14 d. – 108 Eur, iki kovo 10 d. – 108 Eur, iki balandžio 10 d. – 108Eur.

Išklausius kursus, suteikiami įgytą kompetenciją liudijantys pažymėjimai, kuriuose nurodomos išklausytos paskaitos, kursų trukmė.

Būtina išankstinė registracija iki vasario 10 d. Registracija vykdoma el. paštu: gita.mykolaityte@go.kauko.lt, registruojantis, prašome, nurodyti kursų dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį.

Dėl bendros informacijos kreipkitės: A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas, tel. (8-37) 32 28 19