Remiantis ekspertų parengtomis išvadomis, 2021 m. gruodį priimti sprendimai dėl 6 krypčių studijų akreditavimo. Kviečiame susipažinti su religijos studijų krypties vertinimo išvadomis.

Studijų panašumai ir skirtumai

Religijos studijų krypties studijos buvo vertintos dviejose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Klaipėdos universitete (KU) (1 antrosios pakopos studijų programa) ir Vilniaus universitete (VU) (1 antrosios pakopos studijų programa).

Ekspertų nuomone, KU programa – unikali ir svarbi Lietuvos visuomenei. Ji yra atsakas į Lietuvos valdžios institucijų ir katalikų bažnyčios išreikštą poreikį. Studijų programa savo tarpdisciplininiu požiūriu, integruojanti psichologiją ir religijos studijas, taip pat derindama teorines žinias ir praktinius įgūdžius, įgalina studentus dirbti įvairiose įstaigose (ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose, vyresnio amžiaus žmonių slaugos namuose ir t. t.).

VU programos privalumas – tarpdiscipliniškumas, sudarytas iš keturių disciplinų (religijos filosofija, religijotyra, teologija ir ryšių tarp religijos ir kultūros tyrimas), ir dėmesys moksliniams tyrimams. Pastarąją stiprybę lemia svarūs dėstytojų moksliniai tyrimai ir iš užsienio pakviestų specialistų paskaitos, kuriose studentai pagilina ir išplečia mokslinių tyrimų lauką.

Ką reikėtų stiprinti?

KU investuoja į bibliotekos išteklius, IT priemones ir įrangą bei universiteto pastatų ir paslaugų pritaikymą neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių turintiems studentams, tačiau, ekspertų nuomone, reikėtų papildyti esamus dominuojančius tradicinius / klasikinius teologinius šaltinius naujesniais leidiniais bei spręsti prieigos prie tarptautinių žurnalų trūkumo problemą, ypač religijos studijų srityje.

Ekspertų teigimu, kadangi KU ir VU vykdomos religijos studijų krypties studijos yra tarpdisciplininės, būtų naudinga didesnis tarpdisciplininių tyrimų ir struktūrinis mokslininkų bendradarbiavimas. KU atveju rekomenduota stiprinti struktūrinį bendradarbiavimą tarp Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centro ir Psichologijos katedros tyrėjų bei stiprinti tarpdisciplininius tyrimus dvasinio konsultavimo srityje. VU atveju pasiūlyta papildomai investuoti į dėstytojus, kurie specializuojasi religijos studijų ir teologijos kryptyse.

Erdvės pokyčiams – daug 

Ekspertų grupė KU rekomendavo plėtoti profesinę patirtį dvasinio konsultavimo srityje bei teikti praktikos supervizijas, o VU turėtų veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinti dėstymo ir studijavimo procesus, stiprinti studentų bendruomeniškumo jausmą, atidžiau nagrinėti studentų skundus.

Ekspertų nuomone, KU studijų dvasinis aspektas turėtų būti ryškesnis ir labiau plėtojamas, taip pat tyrimai ir baigiamieji darbai turėtų derėti su tarpdisciplininiu studijų programos pobūdžiu bei daugiau dėmesio reikėtų skirti nekrikščioniškam dvasingumui. Ekspertų manymu, VU studijų programa turėtų būti pertvarkyta bei dėstoma anglų kalba, svarstytina galimybė keisti studijų programos pavadinimą. 

Be to, ekspertai rekomendavo KU tikslinti užduočių vertinimo aprašus, skleisti daugiau informacijos apie dvasinį konsultavimą, jo svarbą visuomenėje ir dvasinio patarėjo vaidmenį bei atlikti trumpus studijų dalykų vertinimus semestro viduryje. Kalbant apie VU, būtina skubiai pašalinti neatitikimą tarp universiteto ir studijų programos kokybės užtikrinimo nuostatų ir reikalavimų, teikti pakankamą ir aiškią informacija studentams apie studijų programą, atsižvelgti į studentų pateiktus vertinimus tam, kad būtų sumažintas jų nepasitenkinimas studijomis.

Lentelėje pateikiami studijų krypties vertinimo rezultatai.

Aukštoji mokykla Studijų pakopa Vertinimo balas* Akreditavimo sprendimas
Klaipėdos universitetas Antroji 20 3 metai
Vilniaus universitetas Antroji 20 3 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

 

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) inf.