Svarbu žinoti, kad Lietuvos aukštosios mokyklos gali vykdyti tik akredituotas studijų programas.

Rinkdamiesi studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose, abiturientai turėtų įsitikinti, kad pasirinktą studijų programąakreditavo Studijų kokybės vertinimo centras. 

Studijų programos vertinimo rezultatai lemia, kokiam laikotarpiui ji yra akredituojama (3 ar 6 metams) arba neakredituojama. Studijų programų akreditavimo sprendimai bei tarptautinių ekspertų įžvalgos parodo jų nuomonę apie konkrečių studijų programų kokybę.

Vertinant studijų programas, atsižvelgiama į 6 sritis, kiekviena jų įvertinama skalėje nuo 1 iki 4 balų. 

Geriausiai įvertintų studijų programų kiekviena sritis yra įvertinta 3-4 balais, šios programos akredituojamos ilgiausiam laikotarpiui – 6 metams. 

Tos studijų programos, kurių bent viena sritis yra įvertinta 2 balais, laikomos tobulintinomis ir akredituojamos 3 metų laikotarpiui. 

Jei bent viena studijų programos sritis įvertinta 1 balu, programa neakredituojama, o joje tuo metu studijuojantiems studentams sudaromos galimybės pabaigti studijas. 

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad į neakredituotas studijų programas studentų priėmimas nėra vykdomas.

Akredituotų studijų programų sąrašus galima rasti Atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje (AIKOS). Su vykdomų studijų programų vertinimo išvadomis galima susipažinti Studijų kokybės vertinimo centro tinklapyje.

Jus dominančios studijų programos vertinimo išvadų SKVC tinklapyje nepavyksta rasti, gali būti kelios priežastys: gal studijų programa yra nauja ir tarptautiniai ekspertai jos dar nevertino; gal po praėjusio vertinimo pasikeitė programos pavadinimas; gal studijų programą vertino užsienio kokybės agentūra (tuomet vertinimo išvadų reikėtų ieškoti konkrečiosaukštosios mokyklos tinklapyje).

Jei kiltų klausimų dėl studijų programų įvertinimo – galima tiesiog parašyti užklausą elektroniniu paštu: kokybe@skvc.lt

Parengta pagal SKVC informaciją