Lapkričio mėn. Mykolo Romerio universiteto (MRU) Vilniaus Karaliaus Sedžiongo institutas (angl. King Sejong institute Vilnius, KSI) išrinktas vienu iš trijų geriausių institutų Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos regione ir gavo apdovanojimą už nepriekaištingą veiklą (angl. Excellence Award). 2014 m.  MRU kartu su Pietų Korėjos Dongseo universitetu įsteigtas Vilniaus Karaliaus Sedžiongo institutas (Vilniaus KSI) buvo pirmasis toks institutas Šiaurės ir Baltijos šalyse. Puikus ir abipusiškai naudingas akademinis bendradarbiavimas padeda megzti glaudesnius dvišalius ryšius. Šiemet MRU Vilniaus KSI kartu su Korėjos Respublikos ambasada Varšuvoje ir Lietuvos Seimu  surengė Pietų Korėjos savaitę, skirtą Lietuvos ir Korėjos Respublikos diplomatinių santykių užmezgimo 30-mečiui paminėti. Šia proga universitete eksponuota istorinių fotografijų paroda, vyko tarptautinė konferencija Seime ir kiti renginiai.

Korėjiečių kalbos ir kultūros studijos atveria naujas galimybes

Lapkričio 11-13 d. Karaliaus Sedžiongo instituto fondas, veikiantis prie Korėjos Respublikos kultūros, sporto ir turizmo ministerijos, organizavo Karaliaus Sedžiongo institutų, vykdančių veiklą Europos, Vidurio Rytų ir Afrikos regione, vertinimą. Geriausiais išrinkti MRU Vilniaus KSI, Astrachanės KSI (Rusija) ir Kairo Korėjos kultūros centras (Egiptas). Nuotolinio apdovanojimo renginio metu trijų geriausių institutų atstovai pristatė savo veiklą, pasiektus rezultatus bei buvo apdovanoti už nepriekaištingą veiklą. Šiuo metu 76 pasaulio šalyse veikia 213 Karaliaus Sedžiongo institutų, kurių misija – populiarinti korėjiečių kalbą ir kultūrą.

„Didelis Vilniaus Karaliaus Sedžiongo instituto pripažinimas tik patvirtina, kad MRU pasirinkta mokslinio  bendradarbiavimo ir akademinių mainų su Pietų Korėja kryptis turi didelį potencialą. Vis daugiau jaunimo nori giliau pažinti šią ir kitas Azijos šalis, studijuoti multikultūrinėje aplinkoje ir įgyti naujos patirties, kurią bus galima pritaikyti globalioje rinkoje”, – sako MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė. 

MRU Vilniaus KSI šiuo metu mokosi 300 studentų, Dongseo universitete Pietų Korėjoje studijuoja 21 MRU studentas. 

Šiuo metu MRU vykdomos unikalios Lietuvoje bakalauro programos: Vertimo redagavimo programa (korėjiečių kalba), Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (galima pasirinkti korėjiečių kalbą). MRU studentai turi galimybę mokytis korėjiečių kalbos užsienio universitetuose,  su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys: Dongseo ir EWHA universitetais ir Chonbuk bei Gangneung-Wonju nacionaliniais universitetais Pietų Korėjoje,  Latvijos universitetu  Rygoje,  Adomo Mickevičiaus universitetu Lenkijoje ir Palacky universitetu Čekijoje.

Su Dongseo universitetu jau ne vienerius metus sėkmingai įgyvendinama programa Informatika ir skaitmeninis turinys, kurią baigusieji įgyja dvigubą –  MRU ir Dongseo universiteto  diplomą. Studijuojantys šioje programoje praleidžia 2 metus Lietuvoje ir 2 metus Pietų Korėjoje.

Švelnioji šalies galia

Šiemet Lietuva ir Pietų Korėja švenčia diplomatinių santykių užmezgimo 30-metį. Šiai sukakčiai pažymėti 2021 m. spalio mėnesį Vilniuje surengta Pietų Korėjos savaitė – bendri Lietuvos Respublikos Seimo, MRU ir jame veikiančio Vilniaus KSI renginiai. Vizito Lietuvoje metu Korėjos Respublikos ambasadorė J.E. Mira Sun lankėsi  ir MRU, susitiko su rektore prof. Inga Žalėniene.

Spalio 20 d. universitete ambasadorė Mira Sun atidarė fotografijų parodą, skirtą  Korėjos Respublikos ir Lietuvos Respublikos  diplomatinių santykių 30-mečio minėjimui. Fotografijose užfiksuoti svarbiausi dvišalio bendradarbiavimo įvykiai – nuo Lietuvos ir Pietų Korėjos vadovų susitikimų, Lietuvos pristatymo EXPO 2012 tarptautinėje parodoje iki sporto varžybų.

Didelio studentų dėmesio susilaukė ambasadorės paskaita „Švelnioji Korėjos galia“, kurios nuotoliniu būdu klausėsi ir kitų Lietuvos institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Pranešėja pasakojo, kaip Pietų Korėja stiprina savo švelniąją galią, skleisdama pasauliui savo kultūros paveldą ir populiariąją kultūrą, pasiekusi 5-vietą pasaulyje pagal skaitmeninės visuomenės kūrimą, prisidėdama prie taikos išsaugojimo regione ir pasaulyje.

Šiemet numatoma atidaryti Lietuvos Respublikos ambasadą Pietų Korėjoje. Tai rodo Lietuvos interesą plėtoti bendradarbiavimą ir stiprinti verslo, mokslo ir kultūros ryšius su šia šalimi.

„Tikimės, kad Lietuvos ambasados Seule atidarymas suteiks dar platesnę perspektyvą plėtoti akademinį ir mokslinį bendradarbiavimą, be kurio sunku įsivaizduoti šalies pažangą”, –  sako MRU  rektorė prof. dr. I. Žalėnienė.

Daugiau apie MRU Vilniaus KSI čia.