Valstybės remiamos paskolos studentams – tai lengvatinės, mažesnių nei rinkos kaina palūkanų, paskolos, už kurias laiduoja valstybė. Šias paskolas administruoja ir informaciją apie jas teikia Valstybinis studijų fondas. Valstybės remiamas paskolas gali gauti visi – ir valstybinių, ir nevalstybinių – aukštųjų mokyklų studentai.

2021 m. rudens semestrą 4650 studentams suteiktos paskolos su valstybės garantija. Su banku pasirašytos 5144 valstybės remiamų paskolų sutartys, kurių suma 12,21 mln. eurų.

Viso per 2021 m. studentai su banku pasirašė 6277 valstybės remiamų paskolų sutartis. Pasirašytų sutarčių suma siekia 13,64 mln. Eurų. Tarp pasirašiusiųjų - žinoma, ne vien pirmakursiai. 

Išmoka rudenį ir pavasarį 

Jeigu mokslo metų pradžioje rudens semestrą studentas su banku pasirašo sutartį paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, bankas paskolą perveda į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. 

Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo.

Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama po Naujųjų metų, nuo vasario 1 d. iki liepos 1 d., kai studentas bankui pateikia prašymą pervesti likusią paskolos studijų kainai sumokėti dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama ir laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Paskolos teikiamos studijų kainai apmokėti – tiems, kurie mokosi valstybės nefinansuojamoje vietoje, taip pat galima kreiptis paskolos ir gyvenimo išlaidoms. Paskola turi būti pradedama grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po studijų baigimo. 

Laiku grąžinti sekasi ne visiems

Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų. Regis, laiko daug, ir studijas išsimokėti įmanoma. Tačiau šiemet rugsėjį nuskambėjo žinia, jog Valstybiniam studijų fondui už studijas vis dar skolingi net 17,5 tūkst. asmenų: nemažai jų neišmokėję prieš 10-12 metų imtų paskolų.

Sumos, kaip ir situacijos, nevienodos: nuo keliolikos iki tūkstančių eurų; vieni pamiršę, kad skolingi, kiti neturi iš ko grąžinti, treti moka po truputį. 

Tad svarstant apie galimybę studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje ir planuojant kreiptis paskolos, tokį pasirinkimą vertėtų itin nuodugniai aptarti su šeima – ir kantriai išklausyti šeimos narių abejones, o vėliau jas ir pasitikrinti.

Nes štai garsiausieji pasaulio universitetai yra paskaičiavę, per kiek metų jų absolventas iš savo algos pajėgtų grąžinti studijų paskolą, dar neseniai šie skaičiai būdavo pateikiami reklamuojant būsimų specialistų parengimo kokybę ir paklausą. 

O štai pas mus dažnoki atvejai, kai konkursinis balas „nepatempia“ valstybės finansuojamos vietos, tad pasirenkamos pigesnės mokamos programos, pasiskolinama itin abejotinos vertės studijoms, o paskui, neradus darbo pagal specialybę, patenkama į aklavietę. Dirbant pardavėju prekybos centre, paskola slegia it girnapusė.

Dažnas ir atvejis, kai po vienerių mokamų studijų metų bandoma perstoti į valstybės finansuojamą vietą: prarandami vieneri metai, bet sėkmės atveju nuo pečių nusirita toji skolos girnapusė. 

Daugiau apie studijų paskolas galima rasti čia: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Parengta pagal ŠMSM, VSF informaciją