Šie gerai besimokančiųjų pasirinkimai – savotiškas „kokybės ženklas“ aukštajai mokyklai: kiekviena jų, ypač sulaukusiosios didesnio srauto, dažniausiai ir viešai pasididžiuoja, kiek pritraukė geriausiai baigusiųjų tais metais. 

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, šiais metais vykusiame priėmime studijų sutartis sudarė 1 686 asmenys, šiais ar ankstesniais metais gavusieji bent po vieną šimto balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimą (2019 m. – 2 124). 

Lentelėje LAMA BPO pateikia dviejų pastarųjų metų geriausiai besimokančiųjų pasirinkimus. 

Iš šios lentelės nematyti, kokias konkrečiai studijų programas rinkosi geriausiai baigusieji abiturientai – tikėtina, kad nemaža jų dalis rinkosi studijas, kurios populiarios jau ne vienerius metus. Priminsime, kokios tai programos.

Populiariausios studijų programos 

2021 m. bendrajame priėmime populiariausių studijų programų (nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio) dešimtuke buvo net 6 Vilniaus universiteto studijų programos, bet pirmąją dešimtuko vietą užėmė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos studijų programa. Dešimtuko programos – įvairių krypčių: sveikatos mokslų, teisės, informatikos mokslų, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos, ugdymo mokslų.

Kolegijų sektoriuje pagal visas finansavimo formas po 4 dešimtuko vietas pasidalino Vilniaus kolegija ir Socialinių mokslų kolegija. Pirmoji vieta, kaip ir pernai, atiteko Vilniaus kolegijos Tarptautinio verslo programai. 

Valstybės finansuojamų vietų dešimtuko lyderis – Vilniaus universiteto Teisės programa. 7 dešimtuko vietas užima Vilniaus universiteto programos, dvi – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto programos ir vieną – Kauno technologijos universiteto studijų programa. Populiariausios programos: Medicina, Teisė, Programų sistemos. 

Kolegijų sektoriuje didžiausią studentų skaičių valstybės finansuojamose studijų vietose su dideliu atotrūkiu surinko Vilniaus kolegijoje vykdoma Tarptautinio verslo studijų programa. Antrąją vietą užėmė Vilniaus kolegijos Bendrosios praktikos slauga, trečiąją – Kauno technikos kolegijos Automobilių techninis eksploatavimas.

 

Parengta pagal LAMA BPO informaciją