Pagal šį memorandumą RMIT universiteto Kibernetinio saugumo tyrimų ir inovacijų centras kartu su MRU Viešojo valdymo ir verslo fakultetu sutarė bendradarbiauti ir plėsti tarpusavio ryšius kibernetinio saugumo srityje – įveiklinti Australijos – Lietuvos kibernetinių tyrimų bendradarbiavimo platformą ALCRN  (angl. The Australian lithuanian cyber research network).

ALCRN sieks vienyti kibernetinio saugumo, FINTECH ir inovacijų tyrėjus bendradarbiauti ir vystyti kokybiškus bei paveikius mokslinius tyrimus, partnerystes, sieks bendrų iniciatyvų su socialiniais partneriais, skatins plėstis studijų ir mokslo tyrimų infrastruktūrą, kartu dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo programose.

2020 m. įkurtas RMIT Kibernetinio saugumo tyrimų ir inovacijų centras. Jis yra pripažintas pasaulinio lygio tarpdisciplininiu kibernetinio saugumo tyrimų centru. RMIT direktorius – profesorius dr. Matthew Warren  jau dėstė ir toliau vykdys šią veiklą Viešojo valdymo ir verslo fakultete su kibernetiniu saugumu susijusiose studijų programose. Profesorius yra kibernetinio saugumo ir kompiuterinės etikos srities mokslo tyrėjas ir praktikas. Jo mokslo straipsniai publikuojami prestižiniuose kibernetinio saugumo krypties mokslo žurnaluose. Profesoriaus M. Warren ekspertinė nuomonė ir vertinimai kibernetinio saugumo, kibernetinio saugumo valdymo, saugumo rizikos analizės, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos, žmogaus saugumo ir kibernetinės inovacijos srityse publikuojami skirtingose pasaulio šalyse.

Daugiau informacijos apie Mykolo Romerio universitetą www.mruni.eu.