Nerimaujate, kad nepavyks pasiekti valstybės finansuojamos studijų vietos – arba tiesiog žinote, kad rinksitės valstybės nefinansuojamas studijas. Ar verta tokiu atveju dalyvauti bendrajame priėmime? Svarbu žinoti, jog po bendrojo priėmimo iki pat rudens aukštosiose mokyklose vyksta papildomi priėmimai, kuriuose galima rinktis tik tas studijas, už kurias mokėsite iš savo kišenės. Vis dėlto patariama užsiregistruoti ir dalyvauti taip pat ir bendrajame priėmime – nieko neprarasite, o galite laimėti ir finansuojamą vietą.

Tačiau: svarbu atsiminti, kad abiem atvejais skiriasi reikalavimai išlaikytų VBE skaičiui.  Jei pretenduosite tiktai į mokamą vietą, pakaks tik vieno išlaikyto VBE, o jei dalyvausite ir konkurse dėl valstybės finansuojamos vietos, reikės dar bent dviejų VBE. ).

Dar vienas svarbus dalykas – jog jau dabar kai kurios aukštosios mokyklos į mokamas studijų vietas nusistato aukštesnius reikalavimus, o kai kurios taiko vienodus reikalavimus stojantiems ir į vf, ir vnf vietas. Tad išlaikę tik vieną VBE, pretenduoti net į mokamą medicinos ir kai kurių kitų studijų vietą negalėsite.

Taip pat bus privalu tenkinti mažiausio stojamojo konkursinio balo reikalavimus: stojant į universitetą 5,4, į kolegiją – bent 4,3 konkursinio balo. 

Primename: bendrajame priėmime konkuruojama būtent dėl valstybės finansavimo: visi stojantieji rikiuojami į konkursines eiles tam tikrose studijų kryptyse ir, atsižvelgiant į valstybės nustatytą studijų vietų kiekvienai krypčiai skaičių, tam tikroje vietoje konkursinėje eilėje „brėžiamas brūkšnys“ – už jo atsiduria mažesnį konkursinį balą surinkę stojantieji. 

Mokyklą baigiate kitąmet, planuojate universitetines, tarkime, inžinerijos studijas. Ar būtina laikyti lietuvių ir užsienio kalbų valstybinius brandos egzaminus (VBE) ? Lietuvių kalbos ir literatūros VBE – tvirtai būtinas renkantis tiek universitetines, tiek ir kolegines studijas. Užsienio kalbos VBE neprivalomas, galite laisvai rinktis ir kito dalyko VBE.

Kokius dar VBE privalu išlaikyti, jei norite siekti valstybės finansuojamos studijų vietos? Kaip jau minėjome, lietuvių kalbos ir literatūros VBE, matematikos VBE (išskyrus, jei stosite į menų programas), ir kitą laisvai pasirenkamą VBE. Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jei stosite į universitetą, ir ne mažesnis nei 6, jei rinksitės kolegines studijas. 

Privalomi mokytis dalykai – šie: lietuvių kalba ir literatūra, gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);užsienio kalba; matematika; istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Ar smarkiai kasmet skiriasi stojančiųjų konkursiniai balai? Nors vidutiniai konkursiniai balai kinta tai į vieną, tai į kitą pusę, bet nesmarkiai. Šiais metais stojusiųjų į vf studijų vietas ir pasirašiusių sutartis su universitetais vidutinis konkursinis balas siekia 7,73 (pernai 7,56, užpernai 7,86). Aukščiausią vidutinį konkursinį balą šiemet turi priimtieji į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (10,19). 

Įstojusiųjų į vnf vietas vidutinis konkursinis balas siekia 6,71 (pernai 6,83, užpernai 6,68) , jis aukščiausias taip pat Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (8,55) 

Sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas gerokai mažesnis: vf studijų vietų sutartis su kolegijomis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas siekia 6,06 (pernai ir užpernai 6,03) o vnf vietose  4,26 (pernai 4,72, užpernai 4,82). Žemiausias vidutinis konkursinis balas šiemet fiksuotas Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje – 2,95. 

Parengta pagal LAMA BPO informaciją