Mykolo Romerio universiteto (MRU) Viešojo valdymo ir verslo fakulteto profesoriaus dr. Paulo Alexandre De Silva Pereira moksliniai tyrimai išsiskiria aukštojo mokslo tarptautiškumu ir pasauliniu citavimu. Remiantis Lietuvos mokslų tarybos kasmetinio vertinimo rezultatais už praėjusius metus, dvi profesoriaus publikacijos patenka tarp 10 proc. labiausiai cituojamų publikacijų pasaulyje.

Profesorius teigia, kad „vienas iš faktorių, lemiančių tyrimų sėkmę ir tarptautiškumą, yra jo ir kolegų mokslininkų įsitraukimas į tarptautinius tinklus. Tai laukiamas bendradarbiavimo rezultatas. Konkuruojant tarptautiniu lygmeniu labai svarbu sukurti tvirtą tinklą, bendradarbiauti su aukščiausio lygio mokslininkais ir kaskart iš jų mokytis, tobulėti kartu. Kitas svarbus dalykas – griežčiausi reikalavimai mokslo, tyrimų kokybei. Čia negali būti jokių išlygų.”

Prof. dr. Paulo Alexandre De Silva Pereira tyrimuose svarbiausi su aplinka susiję ekologiniai ir socialiniai aspektai. „Šiuo metu išgyvename klimato ir biologinės įvairovės krizę, todėl šioms problemoms spręsti reikalingas patikimas mokslas. Klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimas daro poveikį visoms gyvoms būtybėms. Gamtos ir žmonių tarpusavio ryšys yra toks sudėtingas ir tarpusavyje priklausomas, kad poveikis ekosistemoms mums gali būti labai žalingas. Tyrimai, kuriuos atlieka mano komanda, yra šių ir kitų problemų sprendimas. Jie yra viso to siela. Mano komanda yra viskas”, – džiaugiasi profesorius. „Meistriškumo siekis moksle, noras, kad pagerėtų visuomenės supratimas apie gamtą ir siektume gyventi harmonijoje su aplinka – mano motyvacija ir tikslas”,  ̶  teigia profesorius.

Profesoriaus publikacijos, kurios patenka tarp 10 proc. labiausiai cituojamų publikacijų pasaulyje: Global karst vegetation regime and its response to climate change and human activities; Integrating preferences and social values for ecosystem services in local ecological management: A framework applied in Xiaojiang Basin Yunnan province, China.

Mykolo Romerio universitetas – didžiausias Lietuvoje specializuotas socialinių mokslų universitetas, kurio ryškiausi studijų ir mokslo komponentai yra teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Universitetas turi pajėgius ir reikšmingus edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. Universitete studijuoja apie 6300 studentų ir klausytojų.

Daugiau informacijos www.mruni.eu.