Lietuvos verslo kolegija – tai inovatyvi, atvira, socialiai aktyvi ir atsakinga aukštoji mokykla, pripažinta tarptautinėje erdvėje, lanksčiai reaguojanti į darbo rinkos pokyčius ir tenkinanti visuomenės poreikius. Siekdami organizuoti rinkoje paklausias neformaliojo mokymo programas*, norime sužinoti Jūsų nuomonę, kokių mokymų poreikis Jums yra aktualiausias artimiausiu metu.

*Neformalusis suaugusiųjų švietimas – tai suaugusių žmonių nuo 18 metų kvalifikacijos tobulinimas, papildomų kompetencijų įgijimas ar saviraiška. Siūlomos programos, skirtos plėtoti mokymosi visą gyvenimą kompetencijas.