Kandidatai į rektorius (-ę) – kas jie?

Vienas iš kandidatų, Aeronautikos inžinerijos katedros docentas doc. dr. D. Bručas, veda paskaitas VILNIUS TECH Antano Gustaičio aviacijos instituto (AGAI) studentams, bei yra įmonės „Žvelk aukščiau“ direktorius.

Kitas – Fizikos katedros prof. dr. A. Jukna, VILNIUS TECH užima vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Nacionalinėje švietimo agentūroje dirba STEAM srities standartizuotų laboratorijų švietimo metodų specialistu, o įmonėje „Moji7o Lab“ – mokslo darbuotoju.

Trečiasis kandidatas į rektorius, prof. dr. R. Kliukas, šiuo metu yra ne tik VILNIUS TECH Studijų prorektorius, bet ir Taikomosios mechanikos katedros profesorius, kuris skaito paskaitas Mechanikos fakulteto (MF) studentams.

Kandidatūrą rektorės pareigoms užimti pateikė ir prof. dr. J. Stankevičienė, kuri yra VILNIUS TECH Verslo vadybos fakulteto (VVF) dekanė, Finansų inžinerijos katedros profesorė, kuri taip pat skaito paskaitas studentams.

Penktasis kandidatas – prof. dr. A. Vaitkus, yra VILNIUS TECH Kelių tyrimo instituto direktorius, Kelių katedros profesorius bei Statybinių medžiagų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Visi kandidatai savo veiklos gaires ir vizijas pristatė universiteto bendruomenei Tarybos ir Senato posėdyje. Taip pat – Studentų atstovybės organizuotuose debatuose, kurių metu ne tik pristatė būsimo rektoriaus viziją universitetui iki 2026 m., bet daug dėmesio skyrė ir studijoms.

Naujasis rektorius (-ė) pakeis prof. dr. Alfonsą Daniūną

Naujasis rektorius (-ė) pakeis šiuo metu VILNIUS TECH rektoriaus pareigas nuo 2011 m. einantį prof. dr. A. Daniūną, Prieš tapdamas rektoriumi, jis dirbo universiteto studijų prorektoriumi, (1994–2011 m.), Statybos fakulteto (SF) dekanu (1993–1994 m.). Profesorius universitete dirba nuo 1978 m.

VILNIUS TECH rektoriaus A. Daniūno mokslinių interesų sritis – tamprių ir plastinių plieninių konstrukcijų analizė ir optimizacija, skaitiniai metodai, pusiau standūs konstrukcijų mazgai. Šiuo metu Universitete jis dėsto plieninių konstrukcijų ir jų projektavimo, plieninių konstrukcijų netiesinės analizės ir projektavimo dalykus.

Ką apima VILNIUS TECH rektoriaus pareigos?

Naujas VILNIUS TECH rektorius penkeriems metams viešo konkurso būdu renkamas, skiriamas ir atleidžiamas Tarybos. Aukščiausiame universiteto dokumente – Statute – numatyta, jog jis valdo universitetą, veikia universiteto vardu ir jam atstovauja, organizuodamas jo veiklą, užtikrindamas strateginio veiklos plėtros plano rengimą ir įgyvendinimą. Rektorius priima ir šalina studentus, klausytojus. Taip pat priima ir atleidžia universiteto darbuotojus, nustato jų funkcijas ir įgaliojimus, leidžia visiems bendruomenės nariams privalomus įsakymus.

Rektorius yra atsakingas už universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais. Duomenis apie universiteto veiklą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, jos įvykdymo ataskaitas jis privalo pateikti patvirtinti universiteto Tarybai, supažindina su ja bendruomenę, Senatą bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją.

Jeigu turite klausimų, susijusių su rinkimais, galite susisiekti su VILNIUS TECH Komunikacijos vadove Ilma Cikanaite, el. p. ilma.cikanaite@vilniustech.lt, tel. nr. 8 610 39 078.