Regionų ir didžiųjų miestų abiturientų parengimo lygio skirtumai išlieka nemaži, aukštesnį konkursinį balą, apskaičiuotą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus, lengviau pasiekia Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų abiturientai (5 pav.). 

Atskirų aukštųjų mokyklų, ypač regioninių kolegijų, priėmimo rezultatus lemia ir šalyje vykstanti vidaus migracija. Kaip parodyta 6 pav., 40 proc. stojančiųjų yra iš Vilniaus ir Kauno miestų bei rajonų (Vilniaus miesto ir rajono – 24,4 proc., Kauno miesto ir rajono – 15,6 proc.). 

Nepaisant mažo stojančiųjų iš kai kurių savivaldybių skaičiaus, pasirengusiųjų studijuoti aukštojoje mokykloje santykinė dalis jose neretai būna didesnė, nei didžiuosiuose miestuose

Lyderiai pagal santykinę atitinkančių valstybės finansuojamų vietų reikalavimus ir stojančių į aukštąsias mokyklas abiturientų dalį šiemet yra Biržų (89,6 proc.), Kazlų Rūdos (89,5 proc.), Palangos (85,1 proc.), Kupiškio r. (84,8 proc.), Pasvalio r. (84,6 proc.) savivaldybės. 

Tačiau dalies savivaldybių, pvz., Šalčininkų (46,5 proc.), Trakų (51,2 proc.), valstybės finansuojamoms vietoms nustatytus reikalavimus atitinka tik pusė stojančiųjų.

LAMA BPO informacija