Konferencijos tikslas – skatinti diskusijas ir gerosios patirties apie naujausių technologijų ir inovacijų naudojimą dizaino, meno, kalbų ir ugdymo studijose bei profesinėje veikloje.

Konferencijos kryptys:

  • Kritinio mąstymo interpretacija mene;
  • Įtraukių metodų reikšmė dizaino kontekste;
  • Inovacijos kalbų ir vertimo studijose;
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo problematika

Dalyvių registracija vyksta iki gruodžio 6 d. Registracijos anketą rasite čia.

Konferencijos mokestis – 25 €

Konferencijos kalbos: anglų, lietuvių

Smulkesnę informaciją rasite oficialioje konferencijos internetinėje svetainėje: https://adle.kaunokolegija.lt/