Apie tai skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

„Tikiu, kad tai tik pradžia, o kitos šalys seks šiuo pavyzdžiu ir prisijungs prie iniciatyvos.

Labai svarbu, kad studentai galėtų kuo geriau išnaudoti visas mokymosi galimybes visoje Europoje“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Pasirašytą sutartį dar teks patvirtinti pagal šalių vidaus reikalavimusLietuvoje sutartis turės būti ratifikuojama Seime.

Kai visos šalys ratifikuos sutartį, Belgijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečių bakalauro, magistro ir daktaro diplomai šiose šalyse bus pripažįstami automatiškai.

Visos ES mastu automatiškas diplomų pripažinimas vis dar sunkiai pasiekiamas dėl to, kad 1999 metų Bolonijos deklaraciją, kuria siekiama Europos šalių aukštojo mokslo sistemas sujungti į bendrą erdvę, atskiros šalys įgyvendina nevienodai sparčiai. 

Regioninius automatiško tarpusavio kvalifikacijų pripažinimo susitarimus jau iki šiol buvo sudariusios Šiaurės šalys, Beniliukso šalys, Baltijos šalys (2018 m.).

Sutartyje numatyta galimybė prie sutarties vėliau jungtis kitoms Europos aukštojo mokslo erdvės šalims.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija