Puikiai LSMU įvertintas ir kitose srityse:  aukščiausių įvertinimų universiteto veikla sulaukė Mokslinių tyrimų (angl. Research), Žinių perdavimo (angl. Knowledge Transfer) ir Regioninės veiklos (angl. Regional Engagement) srityse.

Kiekvieną sritį tarptautinis reitingas „U-Multirank“ skirsto į atskirus vertinimo kriterijus,  pagal kuriuos aukštosioms mokykloms skiria atitinkamą balą: nuo A – „labai gerai“ iki  E – „labai silpnai“.

Aukščiausiu A balu LSMU šiemet įvertintas šiose srityse: profesinių leidinių (angl. Professional publications), atvirai skelbiamų mokslinių leidinių (angl. Open Access Publications), pajamų iš tęstinio profesinio tobulėjimo/tobulinimosi (angl. Income from continuous professional development), po studijų dirbančiųjų regione/pajamų iš regioninių šaltinių (angl. Income from regional sources).

Universiteto veikla gerai įvertinta ir kitose srityse: pagal magistrantūros studijų baigimą, (angl. Masters graduation rate), numatytu laiku bakalauro (angl. Graduation on time (bachelors) ir magistro (masters) studijas baigiančių studentų, mokslinių tyrimų leidinių (angl. Research publications (size-normalised), bendrų su pramonės partneriais leidinių (angl. Co-publications with industrial partners), studentų mobilumo (angl. Student mobility),  tarptautinio akademinio personalo (angl. International academic staff), bendrų leidinių su tarptautiniais partneriais (angl. International joint publications), regione atliekančių praktiką studentų (angl. Student internships in the region) srityse.

Kiek anksčiau šį mėnesį universitetas aukšta vieta įvertintas ir prestižiniame „Times Higher Education“ (THE) pasaulio universitetų reitinge: jame LSMU –  tarp 601–800 geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų.

Aukštus įvertinimus šiame reitinge universitetas gavo pagal cituojamumo kriterijų (angl. Citations), kuris atspindi aukštosios mokyklos mokslinės veikos įtaką pasaulyje ir žinių bei idėjų plėtros mastą, pagal tarptautinės perspektyvos kriterijų (angl. International outlook) – tai rodo aukštosios mokyklos laimėjimus tarptautiniu mastu, ir pagal pramonės pajamų (angl. Industry income) kriterijų.

Šiandien LSMU – vienas tarptautiškiausių universitetų Lietuvoje. Beveik 20 proc. Universiteto studentų – užsieniečiai. Dažniausiai studijas LSMU renkasi būsimieji studentai iš Izraelio, Švedijos, Vokietijos ir Indijos.