Laikomų valstybinių brandos egzaminų komplektas – tarsi bilietas, su kuriuo į vienas studijų programas pateksi, į kitas – ne. 

Norint gauti brandos atestatą, reikės būti išlaikius du brandos egzaminus. Tačiau norint stoti į universitetą, būtini du valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos VBE (išimtis – stojantiems į menų studijas). 

Tad mažiausias egzaminų skaičius yra du, o didžiausias – septyni: be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, dar galima laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą. 

Kokius valstybinius brandos egzaminus abiturientai dažniausiai rinkosi pernai? 

Štai mokinių pasirinkimai mažėjimo tvarka: daugiau nei 18,4 tūkst. rinkosi anglų kalbos VBE, per 17,2 tūkst. abiturientų rinkosi lietuvių kalbos ir literatūros, per 16,8 tūkst. rinkosi matematikos, per 8,5 tūkst. – istorijos, beveik 6,5 tūkst. – biologijos, beveik 3,5 tūkst. – geografijos, beveik 2,6 tūkst. – fizikos, tiek pat – informacinių technologijų, per 1,3 tūkst. – chemijos VBE.

Peržvelkite pirmuosius penkis – šešis egzaminus – štai ir populiariausiųjų „komplektas“, kuris nesikeičia daugiau nei dešimtmetį. 

Vidutiniškai abiturientai renkasi laikyti 4 VBE. Pasirinkus tik tris VBE, o jei dar ir kitų dalykų įvertinimai „neblizga“, vienintelis nevykusiai išlaikytas egzaminas gali sugriauti visus tų metų planus.

O štai pasirinkus 4 VBE, ypač mokantis gerai, net ir nenusisekęs vienas egzaminas praktiškai nepakenks. Išskyrus, jei neišlaikomi lietuvių kalbos ir matematikos VBE – nes šie egzaminai tvirtai numatyti kaip valstybės finansavimo slenkstis. Trečias pasirenkamas egzaminas konkursinio balo sandarai suteikia labai daug kombinacijų, tad kelio į studijas neužkerta.

Norint pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą universitete, reikia būti surinkus bent 5,4, kolegijoje – bent 4,3 konkursinio balo. Surinkti 4,3, pakanka 4 brandos egzaminus išlaikyti patenkinamu lygiu, o  5,4 balo susidaro, 4 brandos egzaminus išlaikius pagrindiniu lygiu. 

Populiariausių studijų programų, į kurias kasmet didžiausi konkursai, sąrašas kinta nedaug: universitetuose – medicina, odontologija, programų sistemos ir programų inžinerija, teisė, politikos mokslai, vadyba. Kolegijose populiariausios kosmetologijos, tarptautinio verslo, bendrosios praktikos slaugos, transporto  ir logistikos, marketingo, teisės studijų programos. 

Jei taikote į tokias studijas, pagrindinis ginklas – labai tiksliai pasirinkti ir labai gerai išlaikyti valstybiniai brandos egzaminai (VBE) ir aukštas kitų mokomųjų dalykų vidurkis – konkuruojant dėl valstybės finansuojamos vietos populiariausiose programose sėkmės galima tikėtis tik surinkus aukštą ir itin aukštą konkursinį balą. Į kai kurias studijų programas, kaip medicina, reikia ne mažesnio kai 6,į konkursinio balo, o ir aritmetinis kitų dalykų vidurkis atestate turi būti ne mažesnis kaip 7.

Kokie būtent egzaminai reikalingi renkantis konkrečias studijų programas – galima pasitikrinti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) svetainėje, neretai juos skelbia ir pačios aukštosios mokyklos. 

2022 m. konkursinis balas bus skaičiuojamas iš keturių brandos atestato dalykų įvertinimų. 

Pagrindinio (pirmojo) ir antrojo konkursiniai mokomieji dalykai priklauso nuo studijų krypčių. Konkursiniam balui skaičiuoti imami nesikartojantys dalykai. Trečią konkursinio balo dedamąją sudaro bet kurio, su kitu konkursinio balo dalyku

nesikartojančio brandos atestato dalyko, kuriam stojimo metais organizuojamas valstybinis brandos egzaminas, įvertinimas (naudojamas palankiausias stojančiajam dalyko įvertinimas). Į ketvirtą konkursinio balo dedamąją įtraukiamas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas.