Šiandien pristatysime tokį oficialų, surašytą sausa griežta kalba, dokumentų rinkinį, kuris vadinasi Studijų krypčių aprašai. Kas tai ir kuo gali būti naudingi tokie aprašai? 

Studijų krypties aprašas – kertinis dokumentas, kuriuo remiasi aukštosios mokyklos, rengdamos arba tobulindamos tam tikros mokslo krypties studijų programas. Aprašas apibrėžia studijų programų vykdymo reikalavimus ir apibūdina, koks turėtų būti studijų rezultatas. Tai yra, ką turi mokėti ir galėti tos krypties studijas baigęs asmuo. 

Kuo tai gali būti naudinga jums? Ogi galimybe mintimis pasimatuoti tokio specialisto veiklą. Pamąstyti – ar man būtų įdomu to išmokti? Ar aš noriu toks būti ir tą gebėti, suprasti, mokėti atlikti? Ar man norisi gauti tokias kvalifikacijas - ir ką su jomis norėčiau nuveikti? 

Jei prisimenate, praėjusią savaitę rašėme, kad studijų pasirinkimą reikia pradėti nuo savęs: atrasti savo stipriąsias puses. Polinkius, domėjimosi sritis, išmokti realiai vertinti savo galimybes.

Tarkime, jūs tai ir padarėte, ir dabar jau žinote bent apytiksliai, kokia veiklos sritis būtų artimiausia. 

Tad atsiverskime kai kuriuos studijų krypčių aprašus – juos galite rasti čia: 

https://www.skvc.lt/default/lt/kokybes-uztikrinimas/krypciu-aprasai

Taip – tiems dokumentams reikia skirti šiek tiek laiko. Bet skaitydami galite įsivaizduoti: tarkime, prabėgo 4 metai, ir tapote tos srities specialistu. Aprašas jums pasakoja, ką žinote ir mokate. Ar jums patinka toks profesinis jūsų atvaizdas? Jei ne, galite rinktis – yra ir kitų krypčių aprašų.

Kas gi ten rašoma?

Štai, pavyzdžiui, atsisiuntėme Inžinerijos studijų krypties aprašą. Ties jo nuoroda – žyma: ŠMSM patvirtinta. Tai reiškia, jog skaitysime oficialų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą dokumentą. 

Apraše nurodoma, jog Inžinerijos studijų krypčių grupė priklauso technologijos mokslų sričiai. Grupę sudaro šios studijų kryptys: bendroji inžinerija, statybos inžinerija, mechanikos inžinerija, aeronautikos inžinerija, jūrų inžinerija, elektronikos ir elektros inžinerija, gamybos inžinerija, chemijos ir procesų inžinerija, informatikos inžinerija, sausumos transporto inžinerija, energijos inžinerija, inžinerija. 

Apraše apibrėžiama, kad inžinerinė veikla – tai pažinimu, sukauptu moksliniuose tyrimuose ir iš praktinės patirties, pagrįsti sistemingi darbai, kurių tikslas – kurti naujas arba iš esmės tobulinti jau sukurtas medžiagas, technologijas, gaminius, įrenginius, procesus, paslaugas, projektuoti jų diegimą, planuoti ir organizuoti gamybą. 

Toliau dokumente apibrėžiamas inžinerijos studijų tikslas ir – labai svarbu – nuodugniai išvardinami bendrieji ir specialieji studijų rezultatai. Nusakoma, ką turi gebėti koleginių, o ką – universitetinių studijų absolventai. 

Yra ir, pavyzdžiui, dizaino studijų krypties aprašas. Jame sakoma, jog dizainas – kūrybinis procesas, sprendžiantis socialines, kultūrines ir ekonomines problemas bei jungiantis kūrybiškumą ir technologijas, kurio rezultatas yra inovatyvus produktas ar paslauga, atitinkanti estetinius bei funkcinius vartotojų poreikius ir generuojanti pridėtinę vertę. 

Toliau apraše lygiai taip pat detaliai ir nuodugniai pateikiama, ką turi mokėti ir gebėti šios studijų krypties koleginių ar universitetinių studijų absolventai. 

Kodėl verta? 

Iš viso Studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje pateikta per 40 studijų krypčių aprašų: ekologija, ekonomika, etnologija, folkloristika, farmacija, filosofija, finansai ir apskaita, fizika, geografija, geologija, gyvybės mokslai, gyvulininkystė ir žuvininkystė, informatikos mokslai, istorija, kultūros studijos, lingvistika-literatūrologija-vertimas-kalbos studijos-filologija pagal kalbą (viena kryptis), matematikos mokslai, medicina, medicinos technologijos, medijų menas, menotyra, mityba, muzika, odontologija, paveldas, politikos mokslai, psichologija, reabilitacija, regiono kultūros studijos, religijos studijos, slauga ir akušerija, socialinis darbas, sociologija, statistika, švietimas ir ugdymas, teatras-kinas-šokis (viena krytis), teisė, teologija, veterinarija, viešasis administravimas, visuomenės saugumas, visuomenės sveikata. 

Svarbu žinoti: tai – ne studijų programos! Tai – studijų grupės pagal kryptis, ką ir apibrėžė mūsų pateiktas inžinerijos studijų aprašas, kuriame ir išvardintos galimos inžinerinių studijų kryptys. 

Bet aprašai, jei į juos atidžiai įsiskaičius, suteikia bendrą tos rūšies studijų vaizdą ir aiškiai nusako kvalifikacijas. Galite vienoje vietoje palyginti, ką mokėsite, jei tokią kryptį studijuosite kolegijoje, ir ką - jei baigsite tos pačios krypties studijas universitete. Ar jei iki šiol norėjote tapti, tarkime, veterinarijos gydytoju – aprašas visiškai aiškiai nusako, ko turėsite per tą laiką išmokti. 

Tai proga pasitikrinti, ar taip įsivaizdavote savo galimą veiklą. Tai proga pamatyti, ko teks mokytis ir išmokti. Galų gale, tai – perspektyva.

Ir, žinoma, taip – tai ne vienintelis įrankis tinkamiausioms studijoms pasirinkti. Netrukus papasakosime ir apie kitus įrankius. 

Bet aprašus – vis viena verta paskaityti! 

 

Parengta pagal SKVC pateikiamą informaciją