Štai šią savaitę, rugsėjo 6-10 dienomis Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre mokiniai iš Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos tobulina elektrinių schemų sudarymo ir braižymo įgūdžius. Nuolatinės ir kintamos srovės variklių sandaros ir veikimo principų, gilina žinias apie elektros variklių valdymo schemų montavimą ir transformatorių sandara ir veikimo principus.
 

Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre įgūdžius tobulina Zarasų profesinės mokyklos mokiniai pagal modulį „Bendrieji mechaniko darbai“.

Mokymai organizuojami įgyvendinant projektus: „Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre“ (Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0015) ir „Praktinių įgūdžių įgijimas Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre“ (Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0017).

Šie projektai inicijuoti kartu su partneriais iš įvairių Lietuvos miestų, siekiant mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas suteikti reikiamus praktinius įgūdžius inžinerinės pramonės srityje.
 
Per pusantrų metų abiejuose Vilniaus technologijų mokymo centre įsikūrusiuose sektoriniuose centruose numatyta vykdyti savaitės trukmės mokymus, kurių metu naujus praktinius įgūdžius įgis 277 mokiniai.
 
Projekto tikslinė grupė – mokiniai, atvykstantys iš kitų profesinio mokymo įstaigų, kuriose nėra šio sektoriaus praktinio mokymo centro.
 
Inžinerinės pramonės sektoriniame praktiniame mokymo centre numatyta, jog per projekto įgyvendinimo laikotarpį mokysis 179 mokiniai iš Vilniaus agroekologijos mokymo centro, Jonavos politechnikos mokyklos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Zarasų profesinės mokyklos bei iš Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos.
 
O Energetikos sektoriniame praktinio mokymo centre praktinius įgūdžius per projekto įgyvendinimo laikotarpį įgis 98 mokiniai iš Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centro, Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos ir Vilniaus statybininkų rengimo centro.