Mokymus ves dvidešimt metų patirties turinti koučingo trenerė Claudia Consuelo Saccone iš Italijos. Juose projekto dalyviai tęs gilinimąsi į koučingo metodiką ir jos taikymą atpažįstant socialinės atskirties grupei priklausančius asmenis bei suteikiant jiems pagalbą.

„Vienas iš ES strateginių siekių yra bendradarbiavimo ir tarptautiškumo didinimas tarp ES valstybių narių. Kuo partnerių ratas platesnis ir įvairiapusiškesnis, tuo daugiau naudos gauna kiekviena dalyvaujanti šalis ir institucija. Tarptautine projektine veikla taip pat prisidedame prie Kauno kolegijos vardo garsinimo, bendradarbiaudami su užsienio universitetais ir kitomis institucijomis kuriame platų partnerių tinklą“, – tarptautinių projektų svarbą ir reikšmę įvardina Kalbų centro lektorė, projekto „Social Mobility for Disadvantaged Learners“ koordinatorė Ieva Brazauskaitė–Zubavičienė.

Projektą, kuris vienija 6 partnerines institucijas iš 6 šalių – Jungtinės Karalystės, Italijos, Norvegijos, Graikijos, Rumunijos ir Lietuvos, įkvėpė JK Karmelio koledžo, kuris ėmėsi vertinti skurdo poveikį nepalankioje padėtyje esančių mokinių kasdieniam gyvenimui, patirtis, siekiant nustatyti tuos mokinius, kurie buvo nepalankiausioje padėtyje, todėl socialinis mobilumas nebuvo jų siekiamybė. Socialinis mobilumas – tai procesas, kuomet asmuo pereina į geresnį, aukštesnį socialinį lygmenį. Ši sąvoka Lietuvoje vartojama retai, kadangi dažnesni yra terminai: socialinė atskirtis, socialinės atskirties grupės ir pan. „Projektu „Social Mobility for Disadvantaged Learners“ siekiama spręsti socialinio mobilumo problemą, kuri yra aktuali didelei daugumai ES šalių, suteikiant studentams ir vyresnio amžiaus moksleiviams tinkamas kompetencijas, kad jie galėtų konsultuoti asmenis, susiduriančius su problemomis ir padėtų jiems pasiekti aukštesnį socialinio mobilumo lygmenį “, – pagrindinį projekto tikslą įvardina projekte dalyvaujanti Kalbų centro lektorė Asta Pukienė.

Užbaigdamos projektą, partnerinės institucijos parengs iki 10 koučingo trenerių ir mentorių, kurie dirbs su tikslinėmis mokinių grupėmis. „Tikimąsi, kad bus pasiekta apie 150 nepalankioje padėtyje esančių mokinių, koučingo treneriai ir mentoriai juos palaikys, stebės ir įtakos jų ateities kelią“, – sako Kalbų centro lektorė, projekto dalyvė Elena Pakalnytė.

„Erasmus+“ KA2 projekto „Social Mobility for Disadvantaged Learners“ nr.  2019-1-UK01-KA201-061434. Pirminė numatyta projekto trukmė – 24 mėn. (2019-10-21 –2021-09-30), planuojama pratęsti iki 2022 m. Projekto įgyvendinimo vertė – 227718.00 EUR, iš kurių Kauno kolegijai skirta 20686.00 EUR. Projektą įgyvendinančios institucijos: Carmel College – koordinuojanti instutucija, Associazione Professionale Universo CLIL, Charlottenlund Ungdomsskole, Directorate of Primary Education of Western Thessaloniki, Liceu Tehnologic de Industrie Alimentara, Kauno kolegija – projekto partnerės.