Aukštųjų mokyklų sąrašą, kur elektroniniu būdu galima sudaryti sutartis, raste čia: https://bakalauras.lamabpo.lt/aukstosios-mokyklos/el-studiju-sutarciu-sudarymas/.

El. sutarčių sudarymo Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje instrukcija: https://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2021/08/El.-sutarciu-sudarymo-Bendrojo-priemimo-informacineje-sistemoje-instrukcija-1.pdf

Primename, kad per pagrindinį  priėmimo į universitetus ir kolegijas etapą kvietimus studijuoti gavo 20 152 stojantieji (2020 m. – 22 271). Iš jų į universitetus – 10 946 (2020 m. – 12 122), ir 9 206 – į kolegijas (2020 m. – 10 149).

Valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose studijuoti pakviesta 12 550 stojančiųjų (pernai – 13 654): universitetuose – 8 411 (2020 m. – 9 226), kolegijose – 4 139 (2020 m. – 4 428). Į valstybės nefinansuojamas vietas pakviesti 7 602 stojantieji (2020 m. – 8 617): universitetuose – 2 535 (2020 m. – 2 896), kolegijose – 5 067 (2020 m. – 5 721).

Sutartis į aukštąsias mokyklas per pagrindinį priėmimą jau sudarė 16 755 būsimųjų studentų (2020 m. – 18 200), iš jų 11 562 – valstybės finansuojamose studijų vietose (2020 m. – 12 320). Universitetuose studijuos 9 855 pirmakursiai (2020 m. – 10 772), iš jų 7 911 – valstybės finansuojamose vietose (2020 m. – 8 487). Kolegijose studijuos 6 900 pirmakursių (2020 m. – 7 428), iš jų valstybės finansuojamose vietose – 3 651 (2020 m. – 3 833).

Per papildomą priėmimą kvietimus studijuoti gavo 3 051 stojantysis: universitetuose – 1 098 (2020 m. – 1 430), kolegijose – 1 953 (2020 m. – 1 850).

Rytoj jau bus žinoma, kiek iš viso šiais metais bus pirmakursių. Pernai jų buvo 20 269.

Į profesinio mokymo įstaigas šiais metais įstojo 16 695 mokinių, iš jų 16 553 mokysis valstybės finansuojamose mokymo vietose (2020 m. – 16 830).

Iki rugpjūčio 25 dienos vyksta papildomas priėmimas į profesinio mokymo įstaigas. Pretenduoti į likusias laisvas valstybės finansuojamas vietas gali tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė profesinio mokymo sutarčių dėl valstybės finansuojamos vietos. Prašymai teikiami LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).