Taigi nepamirškite užsiregistruoti motyvaciniam pokalbiui ir neatidėliokite tai paskutinei minutei, nes patirtis rodo, paskutinėmis dienomis nelieka pasirinkimui laiko.

Stojančiųjų prašymai LAMA BPO sistemoje registruojami iki 2021 m. rugpjūčio 5 d., tad motyvacinis pokalbis turi būti teigiamai išlaikytas iki šios datos.

Stojančiajam į Fizinio ugdymo ir sporto studijų programą LSU (būsimam fizinio ugdymo mokytojui ir treneriui) priskiriamas motyvacijos vertinimas.
Jis vykdomas tik nuotoliniu būdu, pasitelkiant ZOOM platformą. Pokalbis su vertintoju trunka 15 min.
Stojantysis gali pasirinkti šio vertinimo datą iš jam per artimiausias dvi savaites siūlomų dienų. Tikslus motyvacijos vertinimo laikas stojančiajam atsiunčiamas el. paštu likus ne mažiau kaip 12 val. iki nuotolinio motyvacijos vertinimo (paprastai informacija siunčiama likus dienai iki paskirto motyvacijos vertinimo).

Jei kyla klausimų dėl priėmimo į LSU, drąsiai skambinkite tel. 8 677 69495 arba rašykite el. paštu priemimas@lsu.lt