Vienodų ar panašių studijų programų - dešimtys

Pildantieji prašymą studijuoti LAMA BPO svetainėje gali rinktis iš 1200 studijų programų, siūlomų 35 Lietuvos aukštosiose mokyklose. Paieškos laukelyje uždėjus filtrą pagal studijų kryptis, kai kur pasirinkimų vis dar lieka gausybė. Daugiausiai jų rasite verslo ir viešosios vadybos studijų kryptyje – net 287 studijų programos. Socialinių mokslų krypčių grupėje jų – 120, informatikos moksluose – 100 studijų programų pasirinkimų.

Dar labiau siaurinant paiešką ir atsirenkant konkrečias studijų kryptis, kai kuriose srityse vis dar lieka kelios dešimtys ar net beveik šimtas pasirinkimų. Pavyzdžiui, paieška randa net 89 vadybos bei 87 verslo krypties studijų programas, 47 – teisės, 35 – informatikos inžinerijos. Kaip nepasimesti ir susiorientuoti tokioje pasiūlymų gausybėje?

Studijų programų vertinimai ir akreditacijos

Studijos yra ilgalaikė investicija į save ir savo ateitį, tad jas rinktis reikia itin atsakingai. Svarbu, kad studijų programos pasirinkimo kriterijumi netaptų pavienės nuomonės kaip, pavyzdžiui, „mano kaimyno pusbrolio draugas Petras ten studijuoja ir jam patinka“.

Pirmiausiai reikėtų pasitikrinti oficialų atitinkamos studijų programos įvertinimą. Šį darbą Lietuvoje atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC). Tad vertėtų užsukti į šios įstaigos interneto svetainę www.skvc.lt.

SKVC periodiškai atlieka visų studijų programų išorinį vertinimą. Studijų krypties kokybė iki 2020 m. buvo vertinama pagal šešias vertinamąsias sritis 4 balų skalėje: 1) programos tikslai ir numatomi studijų rezultatai, 2) programos sandara, 3) personalas, 4) materialieji ištekliai, 5) studijų eiga ir 6) programos vadyba. Įvertinus visas paminėtas sritis, studijų programa gali gauti nuo 6 iki 24 balų. Nuo 2020 metų vertinamos sritys ir už teikiami balai kiek pasikeitė, tačiau šiuo metu daugumos studijų programų vertinimai vis dar yra atlikti pagal ankstesnę, čia aprašytą sistemą.

Remiantis vertinimo rezultatais, studijų krypčiai suteikiama akreditacija atitinkamam laikotarpiui. Studijų programa akredituojama 6 metams (nuo 2020 m. – 7 metams), jei visos sritys įvertinamos ne mažiau kaip 3 balais. Studijų programa gali būti akredituota 3 metų terminui, kas reiškia, jog programa turi trūkumų. Jei bent viena sritis buvo įvertinama nepatenkinamai, programa nėra akredituojama.

Pasitikrinti pasirinktos studijų programos vertinimą ir akreditaciją galite čia: Studijų vertinimo rezultatai | Studijų kokybės vertinimo centras (skvc.lt). Ten pat rasite ir plačiau aprašytas programos vertinimo išvadas. Iš panašių studijų programų vertėtų rinktis gavusią aukštesnį įvertinimą ir akredituotą ilgesniam laikotarpiui.

Aukštųjų mokyklų interneto svetainės

Jei jau išsirinkote norimą studijų programą, tačiau sunku apsispręsti, kurioje aukštojoje mokykloje norėtumėte studijuoti, verta panaršyti po atitinkamų universitetų bei kolegijų interneto svetaines. Kai kurios aukštosios mokyklos skelbia ir kitų nepriklausomų vertintojų ar užsienio ekspertų vertinimo išvadas.

Universitetų bei kolegijų interneto svetainėse galite rasti informacijos ne vien apie siūlomas programas bei jų vertinimo išvadas, bet ir apie mokslinę veiklą, išteklius bei paramą studentams (stipendijas, bendrabučius, prieinamus išteklius), užklasinę veiklą, studentų savivaldos organizacijas. Taip galite susidaryti bendrą įspūdį apie universiteto gyvenimą bei papildomos veiklos studijų metu galimybes.

Dar vienas svarbus kriterijus, renkantis studijų programą bei aukštąją mokyklą, yra tarptautiniai ryšiai. Nemaža dalis studentų dalyvauja tarptautinėse mainų programose, kurių metu vieną ar du semestrus gali studijuoti užsienio universitete. Tokia patirtis ypač svarbi tiems, kurių specialybės yra labiau “tarptautiškos”, tai yra, kurios suteikia daugiau karjeros galimybių tarptautinėse įmonėse ar organizacijose. Mainų galimybės taip pat svarbios, turintiems planų pagyventi svetur, patobulinti užsienio kalbą. Galbūt jau žinote, į kurią šalį ar regioną norėtumėte išvykti studijuoti? Tokiu atveju pasižiūrėkite, ar aukštoji mokykla turi mainų sutartį su atitinkamos šalies universitetu. Tarptautinė studijų ar praktikos patirtis, užsienio kalbų įgūdžiai palankiai vertinami darbdavių ir gali praversti, žengiant karjeros keliu.

Studijų programos aprašas

Rizikinga ir neadekvatu rinktis studijų programą vien pagal pavadinimą. Svarbu įsigilinti ir kokius dalykus studijuosite kiekvieną semestrą, kokius gebėjimus ir kvalifikacijas įgysite ją baigę, taip pat – kokiose įstaigose, pozicijose galėsite pritaikyti studijų metu įgytas žinias.

Detalius studijų programų aprašus paprastai skelbia aukštosios mokyklos savo internetinėse svetainėse. Bendruosius, teisės aktuose patvirtintus studijų krypčių aprašus galite rasti ir čia (tik kiek platesnius ir parašytus oficialia teisine kalba): Studijų krypčių aprašai | Teisės aktai | Teisinė informacija | Studijų kokybės vertinimo centras (skvc.lt).

Darbdavių vertinimas ir įsidarbinimo galimybės

Studijos yra profesinio gyvenimo pradžia. Jų pasirinkimas didele dalimi nulems tai, kur vėliau pakryps jūsų karjera, ką ilgus metus ar net visą darbingą savo gyvenimo laikotarpį veiksite aštuonias valandas kasdien. Sutikite – apsvarstyti būsimas įsidarbinimo galimybes svarbu jau dabar, prieš apsisprendžiant dėl studijų programos.

Paprasčiausias būdas tai padaryti yra užsukti į keletą darbuotojų paieškos interneto svetainių. Pasižiūrėkite, kokios pozicijos yra siūlomos jūsų svarstomos studijų srities specialistams, kiek jų ieškoma, kokio dydžio atlyginimai siūlomi, kokius reikalavimus kelia darbdaviai. Jei pasiūlymų gausu, tikėtina, kad ir po kelerių metų, pabaigę studijas, įsidarbinimo perspektyvos bus geros. Ar jus tenkina siūlomi atlyginimo rėžiai? Paskaitykite pareigybių aprašus – ar įsivaizduojate save atliekantį nurodytas funkcijas kasdien?

Verta paieškoti ir oficialių, kasmet sudaromų aukštųjų mokyklų reitingų. Ten galite tarpusavyje palyginti mokslo įstaigas pagal įvairius kriterijus. Reitingai taip pat atspindi, kurių aukštųjų mokyklų absolventus geriausiai ir prasčiausiai vertina darbdaviai. Tik šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį į studijų kryptį. Pavyzdžiui, vienos aukštosios mokyklos geriausiai ruošia medikus, o visai kitos – vadybininkus.

Galiausiai, galite pasinaudoti Užimtumo tarnybos teikiamais vertinimais, pavyzdžiui, įsidarbinimo galimybių barometru. Taip susidarysite įspūdį, ar paklausi jūsų svarstoma specialybė.

Vyriausybės strateginės analizės centras (Strata) skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos duomenis. Naudodamiesi interaktyviu įrankiu, galite palyginti vidutines įvairių sričių specialistų pajamas, dažniausiai po studijų užimamas profesijas ir kt. Šiuos duomenis rasite čia: STRATA - Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos duomenys

* * *

Iki galutinio prašymų studijuoti pateikimo termino dar liko daugiau nei dvi savaitės. Pats laikas, naudojantis mūsų pateiktais įrankiais, pasinagrinėti patinkančias studijų programas. Jei kyla neaiškumų, nebijokite skambinti ar rašyti nurodytais aukštųjų mokyklų bei vertinimo institucijų kontaktais ir klausti asmeniškai. Sėkmės renkantis!

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com