Brandos egzaminai

Pagrindinė sesija

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių, I dalis) – mokyklinis, balandžio 1 – gegužės 17 d.) – Mokyklos vadovo nustatytu laiku

Muzikologija (I dalis) – mokyklinis, gegužės 18 d., 9 val.

Užsienio kalba (anglų) – valstybinis, gegužės 25 d., 9 val.

Lietuvių kalba ir literatūra – valstybinis, mokyklinis, birželio 3 d. 9 val.

Užsienio kalba (prancūzų) – valstybinis, birželio 4 d., 9 val.

Matematika – valstybinis, birželio 5 d., 9 val.

Muzikologija (II dalis) – mokyklinis, birželio 6 d.

Geografija – valstybinis, birželio 7 d., 9 val.

Istorija – valstybinis, birželio 10 d., 9 val.

Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) II, III dalys – mokyklinis, birželio 11 d., 9 val.

Biologija – valstybinis, birželio 12 d., 9 val.

Užsienio kalba (rusų) – valstybinis, birželio 13 d., 9 val.

Chemija – valstybinis, birželio 14 d., 9 val.

Fizika – valstybinis, birželio 17 d. 9 val.

Užsienio kalba (vokiečių) – valstybinis, birželio 18 d., 9 val.

Informacinės technologijos – valstybinis, birželio 19 d., 9 val.Šių metų bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etapų datosPrašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d. 17 val.

Prašymo pageidavimų sąraše bus galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį.

Tačiau nebus galima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau bus įvykę arba iki stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liks mažiau kaip 24 valandos.

Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 19 d. – liepos 5 d.

Į LAMA BPO punktus nuo birželio 3 d. iki liepos 23 d. 17 val. dokumentus turės pristatyti stojantieji, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo Lietuvoje 2009 m. ir anksčiau, vidurinį išsilavinimą įgijo užsienio institucijose, baigė tarptautinio bakalaureato diplomo programą.

Taip pat – išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvą pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip devintoje (gimnazijos pirmoje) klasėje , ir išlaikiusieji tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų įskaičiuojami į konkursinį balą.

Šie stojantieji, prieš atvykdami į LAMA BPO punktą, turės būti užsiregistravę LAMA BPO informacinėje sistemoje.

Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo kvietimas studijuoti bus paskelbtas liepos 27 d. iki 12 val., antrojo etapo – rugpjūčio 6 d. iki 17 val. Po pagrindinio priėmimo likus laisvų studijų vietų, bus organizuojamas papildomas priėmimas, kurio kvietimas studijuoti bus skelbiamas rugpjūčio 11 d. iki 17 val.

Visas 2013 m. bendrojo priėmimo datas galima rasti www.lamabpo.lt , Bendrojo priėmimo skiltyje „2013 m. datos“.

Naujausią ir tiksliausią informaciją apie šių metų stojimo sąlygas rasi žurnale "Kur stoti?", kuris pasirodys birželio 4 dieną.