Paprastai visos aukštųjų mokyklų studijų programos pereina griežtą Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) patikrą. Prieš dvejus metus ši įstaiga, atlikusi išorinį vertinimą, išrikiavo geriausiai ir prasčiausiai įvertintas universitetų ir kolegijų studijų programas.

Geriausiai įvertintos programos surinko 22-24 balus, gerai – 18-21 balą, prasčiausiai įvertintos – 12-14 balų. 

Paskui ši įstaiga pasižiūrėjo, kiek tų metų stojančiųjų rinkosi kokybiškiausias, ir kiek –prasčiausiai įvertintas studijų programas. 

Štai tada ir paaiškėjo, kad ekspertų vertinimai – sau, o jaunimo pasirinkimai  – sau. Kokybiškiausias studijas pirmuoju prioritetu rinkosi tik dešimtadalis (9,7 proc.) stojančiųjų.

Kita vertus, paaiškėjo ir ne visai linksma tiesa: geriausiai ekspertų įvertintos pirmos pakopos ir vientisųjų studijų programos sudarė tik 5 proc. visų programų, kurias tais metais siūlė aukštosios mokyklos. Tai yra, iš tiesų kokybiškomis ekspertai įvertino tik kiek daugiau nei 30 studijų programų – iš 614!

Kas dar paaiškėjo iš SKVC analizės?  

Kaip ir kasmet, prieš dvejus metus, pasibaigus bendrajam priėmimui, LAMA BPO sudarė populiariausių studijų programų dešimtukus – pagal stojančiųjų prašymuose nurodytą pirmąjį prioritetą universitetuose bei kolegijose. 

SKVC pamatė, kad į geidžiamiausių universitetinių studijų programų dešimtuką pateko tik dvi geriausiai SKVC įvertintos studijų programos, o koleginių studijų dešimtuke geriausiai įvertintųjų visai nebuvo – vis dėlto viena iš kokybiškų studijų programų pirmavo tarp kolegijų pagal priimtųjų į vf ir vnf/st. vietas. 

Beveik trečdalis iš daugiau nei 28,5  tūkst. stojančiųjų prieš dvejus metus pirmuoju prioritetu rinkosi tik Vilniaus ir Kauno aukštųjų mokyklų 20 populiariausių studijų programų – iš kurių 2 įvertintos geriausiai (22 balais), 13 įvertintos gerai (18-21 balas) ir 2 įvertintos vidutiniškai (15 ir17 balų). 

Žemiausiais balais įvertintos studijų programos nebuvo populiarios tarp stojančiųjų: nė viena tokia programa nepateko į populiariausių studijų programų dešimtukus. 

Tačiau jei žiūrėsime pagal krypčių grupes – tai Socialinių mokslų kryptyje net trys prastai įvertintos universitetinės studijų programos buvo itin populiarios, jas rinkosi daugiau nei pusantro šimto jaunuolių, Verslo ir viešosios vadybos koleginių studijų kryptyje – tris prasčiausiai įvertintas studijų programas rinkosi beveik 80 stojančiųjų.

Net penkios prasčiausiai įvertintos studijų programos – Ugdymo mokslų kryptyje. Pirmuoju prioritetu universitetuose jas rinkosi 378, kolegijose – 366 stojantieji

Žinoma, SKVC galėtume papriekaištauti, kad tokį įdomų, reikšmingą tyrimą laikė kažkur virtualiame stalčiuje, ir jo plačiai neviešino.

Ko verta pasimokyti?

Tai buvo prieš dvejus metus. Išgyvenome pandemiją, nuotolinį mokymą, keitėsi kai kurie bendrojo priėmimo reikalavimai, abiturientų ir stojančiųjų skaičius. Tačiau kai kas iš šios situacijos svarbu ir šiandien, ir to vertėtų pasimokyti.  

Pirma: jei iš tikrųjų svarbu kokybiškos, aukšto lygio studijos – jas reikia rinktis atidžiai, kritiškai. Nepaisyti reklaminio šurmulio. Nepatingėti panaršyti nuobodžia biurokratine kalba parašytų dokumentų. Jei juose ko nors nesupratote – galima juk į tą Studijų kokybės vertinimo centrą ir paskambinti. Ar parašyti. 

Jie juk dirba ir dėl jūsų. 

Antra: Studijų kokybės vertinimo centre darbuojasi ne šiaip kokie priekabūs niurgzliai, studijų kokybė vertinta remiantis objektyviais kriterijais. Vadinasi, laiku apie programų įvertinimą nežinoję jaunuoliai veikiausiai ir šiandien studijuoja programose, kurioms specialistai turėjo rimtų pastabų. 

Trečia: pastabos studijų programoms, žinoma, nesukels pavojaus studentų karjeroms. Bet vis dėlto – jei pavyktų surinkti aukštą konkursinį balą, jei galėtumėte rinktis, jei žinotumėte – juk pirmiausia rinktumėtės kokybiškesnes studijas? 

Laiko jas išsirinkti dar yra. 

SKVC atliktą studijų programų vertinimo apžvalgą galite rasti čia: 

https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kokyb%C4%97s%20u%C5%BEtikrinimas/Analiz%C4%97s/Duomenu_analize_LAMABPO_2019.pdf